Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
សង្កាត់ តាក្តុល 081101
សង្កាត់ ព្រែកឬស្សី 081102
សង្កាត់ ដើមមៀន 081103
សង្កាត់ តាខ្មៅ 081104
សង្កាត់ ព្រែកហូរ 081105
សង្កាត់ កំពង់សំណាញ់ 081106
ឃុំ អំពៅព្រៃ 080301
ឃុំ អន្លង់រមៀត 080302
ឃុំ បារគូ 080303
ឃុំ បឹងខ្យាង 080304
ឃុំ ជើងកើប 080305
ឃុំ ដើមឬស 080306
ឃុំ កណ្តោក 080307
ឃុំ ថ្មី 080308
ឃុំ គោកត្រប់ 080309
ឃុំ ព្រះពុទ្ធ 080310
ឃុំ ព្រែករកា 080311
ឃុំ ព្រែកស្លែង 080312
ឃុំ រកា 080313
ឃុំ រលាំងកែន 080314
ឃុំ សៀមរាប 080315
ឃុំ ត្បែង 080316
ឃុំ ត្រពាំងវែង 080317
ឃុំ ទ្រា 080318
ឃុំ បន្ទាយដែក 081001
ឃុំ ឈើទាល 081002
ឃុំ ដីឥដ្ឋ 081003
ឃុំ កំពង់ស្វាយ 081004
ឃុំ គគីរ 081005
ឃុំ គគីរធំ 081006
ឃុំ ភូមិធំ 081007
ឃុំ សំរោងធំ 081008
ឃុំ ឈើខ្មៅ 080401
ឃុំ ជ្រោយតាកែវ 080402
ឃុំ កំពង់កុង 080403
ឃុំ កោះធំ ក 080404
ឃុំ កោះធំ ខ 080405
ឃុំ លើកដែក 080406
ឃុំ ពោធិ៍បាន 080407
ឃុំ ព្រែកជ្រៃ 080408
ឃុំ ព្រែកស្ពឺ 080409
ឃុំ ព្រែកថ្មី 080410
ឃុំ សំពៅពូន 080411
ឃុំ បាក់ដាវ 080201
ឃុំ ជ័យធំ 080202
ឃុំ កំពង់ចំលង 080203
ឃុំ កោះចូរ៉ាម 080204
ឃុំ កោះឧកញ៉ាតី 080205
ឃុំ ព្រះប្រសប់ 080206
ឃុំ ព្រែកអំបិល 080207
ឃុំ ព្រែកលួង 080208
ឃុំ ព្រែកតាកូវ 080209
ឃុំ ព្រែកតាមាក់ 080210
ឃុំ ពុកឬស្សី 080211
ឃុំ រកាជន្លឹង 080212
ឃុំ សន្លុង 080213
ឃុំ ស៊ីធរ 080214
ឃុំ ស្វាយជ្រំ 080215
ឃុំ ស្វាយរមៀត 080216
ឃុំ តាឯក 080217
ឃុំ វិហារសួគ៌ 080218
ឃុំ ឈ្លាំង 080801
ឃុំ ជ្រៃលាស់ 080802
ឃុំ កំពង់ហ្លួង 080803
ឃុំ កំពង់អុស 080804
ឃុំ កោះចិន 080805
ឃុំ ភ្នំបាត 080806
ឃុំ ពញាឮ 080807
ឃុំ ព្រែកតាទែន 080808
ឃុំ ផ្សារដែក 080809
ឃុំ ទំនប់ធំ 080810
ឃុំ វិហារហ្លួង 080811
ឃុំ ព្រែកអញ្ញាញ 080701
ឃុំ ព្រែកដំបង 080702
ឃុំ រការកោងទី១ 080703
ឃុំ រការកោងទី២ 080704
ឃុំ ឬស្សីជ្រោយ 080705
ឃុំ សំបួរមាស 080706
ឃុំ ស្វាយអំពារ 080707
ឃុំ កំពង់ភ្នំ 080501
ឃុំ ក្អមសំណរ 080502
ឃុំ ខ្ពបអាទាវ 080503
ឃុំ ពាមរាំង 080504
ឃុំ ព្រែកដាច់ 080505
ឃុំ ព្រែកទន្លាប់ 080506
ឃុំ សណ្តារ 080507
ឃុំ អរិយក្សត្រ 080601
ឃុំ បារុង 080602
ឃុំ បឹងគ្រំ 080603
ឃុំ កោះកែវ 080604
ឃុំ កោរះ 080605
ឃុំ ល្វាសរ 080606
ឃុំ ពាមឧកញ៉ាអុង 080607
ឃុំ ភូមិធំ 080608
ឃុំ ព្រែកក្មេង 080609
ឃុំ ព្រែករៃ 080610
ឃុំ ព្រែកឬស្សី 080611
ឃុំ សំបូរ 080612
ឃុំ សារិកាកែវ 080613
ឃុំ ថ្មគរ 080614
ឃុំ ទឹកឃ្លាំង 080615
ឃុំ ខ្ពប 080901
ឃុំ កោះអន្លង់ចិន 080902
ឃុំ កោះខែល 080903
ឃុំ កោះខ្សាច់ទន្លា 080904
ឃុំ ក្រាំងយ៉ូវ 080905
ឃុំ ប្រាសាទ 080906
ឃុំ ព្រែកអំបិល 080907
ឃុំ ព្រែកគយ 080908
ឃុំ រកាខ្ពស់ 080909
ឃុំ ស្អាងភ្នំ 080910
ឃុំ សិត្បូ 080911
ឃុំ ស្វាយប្រទាល 080912
ឃុំ ស្វាយរលំ 080913
ឃុំ តាលន់ 080914
ឃុំ ត្រើយស្លា 080915
ឃុំ ទឹកវិល 080916
ឃុំ បែកចាន 080101
ឃុំ ឆក់ឈើនាង 080102
ឃុំ ដំណាក់អំពិល 080103
ឃុំ ក្រាំងម្កាក់ 080104
ឃុំ លំហាច 080105
ឃុំ ម្កាក់ 080106
ឃុំ ពើក 080107
ឃុំ ព្រៃពួច 080108
ឃុំ សំរោងលើ 080109
ឃុំ ទួលព្រេជ 080110
សង្កាត់ ស្មាច់មានជ័យ 090701
សង្កាត់ ដងទង់ 090702
សង្កាត់ ស្ទឹងវែង 090703
ឃុំ ជ្រោយប្រស់ 090301
ឃុំ កោះកាពិ 090302
ឃុំ តាតៃក្រោម 090303
ឃុំ ត្រពាំងនរូង 090304
ឃុំ កោះស្ដេច 090201
ឃុំ ភ្ញីមាស 090202
ឃុំ ព្រែកខ្សាច់ 090203
ឃុំ តាទៃលើ 090601
ឃុំ ប្រឡាយ 090602
ឃុំ ជំនាប់ 090603
ឃុំ ឬស្សីជ្រុំ 090604
ឃុំ ជីផាត 090605
ឃុំ ថ្មដូនពៅ 090606
ឃុំ អណ្ដូងទឹក 090101
ឃុំ កណ្ដោល 090102
ឃុំ តានូន 090103
ឃុំ ថ្មស 090104
ឃុំ ប៉ាក់ខ្លង 090401
ឃុំ ពាមក្រសោប 090402
ឃុំ ទួលគគីរ 090403
ឃុំ បឹងព្រាវ 090501
ឃុំ ជី ខ ក្រោម 090502
ឃុំ ជី ខ លើ 090503
ឃុំ ជ្រោយស្វាយ 090504
ឃុំ ដងពែង 090505
ឃុំ ស្រែអំបិល 090506
សង្កាត់​ បឺងកុក 030401
សង្កាត់ កំពង់ចាម 030402
សង្កាត់ សំបួរមាស 030403
សង្កាត់ វាលវង់ 030404
ឃុំ អង្គរបាន 030601
ឃុំ កងតាណឹង 030602
ឃុំ ខ្ចៅ 030603
ឃុំ ពាមជីកង 030604
ឃុំ ព្រែកកុយ 030605
ឃុំ ព្រែកក្របៅ 030606
ឃុំ រាយប៉ាយ 030607
ឃុំ​ រកាអារ 030608
ឃុំ រកាគយ 030609
ឃុំ ស្ដៅ 030610
ឃុំ សូរគង 030611
ឃុំ​​ កំពង់រាប 030701
ឃុំ​​ កោះសូទិន 030702
ឃុំ​​ ល្វេ 030703
ឃុំ​​ មហាលាភ 030704
ឃុំ​​ មហាខ្ងូង 030705
ឃុំ​​ ពាមប្រធ្នោះ 030706
ឃុំ​​ ពង្រ 030707
ឃុំ​​ ព្រែកតានង់ 030708
ឃុំ​ អំពិល 030501
ឃុំ​ ហាន់ជ័យ 030502
ឃុំ​ កៀនជ្រៃ 030503
ឃុំ​ គគរ 030504
ឃុំ​ កោះមិត្ត 030505
ឃុំ​ កោះរកា 030506
ឃុំកោះសំរោង 030507
ឃុំ កោះទន្ទឺម 030508
ឃុំ ក្រលា 030509
ឃុំ អូរស្វាយ 030510
ឃុំ រអាង 030511
ឃុំ រំចេក 030512
ឃុំ ស្រក 030513
ឃុំ ទ្រាន 030514
ឃុំ វិហារធំ 030515
ឃុំ បុសខ្នុរ 030201
ឃុំ ចំការអណ្ដូង 030202
ឃុំ ជយោ 030203
ឃុំ ល្វាលើ 030204
ឃុំ ស្ពឺ 030205
ឃុំ ស្វាយទាប 030206
ឃុំ តាអុង 030207
ឃុំ តាប្រុក 030208
ឃុំ ខ្នុរដំបង 030301
ឃុំ គោកររៀង 030302
ឃុំ ផ្ដៅជុំ 030303
ឃុំ ព្រៃចារ 030304
ឃុំ​​ ព្រីងជ្រុំ 030305
ឃុំ​ សំពងជ័យ 030306
ឃុំ​​ ស្ដើងជ័យ 030307
ឃុំ សូទិព្វ 030308
ឃុំ ស្រម៉រ 030309
ឃុំ ត្រពាំងគរ 030310
ឃុំ បាធាយ 030101
ឃុំ ច្បារអំពៅ 030102
ឃុំ ជាលា 030103
ឃុំ ជើងព្រៃ 030104
ឃុំ មេព្រីង 030105
ឃុំ ផ្អាវ 030106
ឃុំ សំបូរ 030107
ឃុំ សណ្ដែក 030108
ឃុំ តាំងក្រាំង 030109
ឃុំ តាំងក្រសាំង 030110
ឃុំ ត្រប់ 030111
ឃុំ​ ទំនប់ 030112
ឃុំ បារាយណ៏ 030801
ឃុំ បឹងណាយ 030802
ឃុំ ជ្រែវៀន 030803
ឃុំ ខ្វិតធំ 030804
ឃុំ គរ 030805
ឃុំ ក្រួច 030806
ឃុំ ល្វា 030807
ឃុំ​ មៀន 030808
ឃុំ ព្រៃឈរ 030809
ឃុំ សូរ្យសែន 030810
ឃុំ សំរោង 030811
ឃុំ ស្រង៉ែ 030812
ឃុំ ថ្មពូន 030813
ឃុំ តុងរ៉ុង 030814
ត្រពាំងព្រះ 030815
​ឃុំ​​ អារក្សត្នោត 031001
​ឃុំ​​ ដងក្ដារ 031002
​ឃុំ​​ ខ្ពបតាងួន 031003
​ឃុំ​​ មេសរជ្រៃ 031004
​ឃុំ​​ អូរម្លូរ 031005
​ឃុំ​​ ពាមកោះស្នា 031006
​ឃុំ​​ ព្រះអណ្ដូង 031007
​ឃុំ​​ ព្រែកបាក់ 031008
​ឃុំ​​ ព្រែកកក់ 031009
​ឃុំ​​ សូភាស 031010
​ឃុំ​​ ទួលព្រះឃ្លាំង 031011
​ឃុំ​​ ទួលសំបួរ 031012
ឃុំ ទងត្រឡាច 022514
ឃុំ ស្វាយខ្សាច់ភ្នំ 023113
ឃុំ ស្វាយពោធិ 023712
ឃុំ ឬស្សីស្រុក 024311
ឃុំ ព្រែករំដេង 024910
ឃុំ ព្រែកពោធិ 025509
ឃុំ ព្រែកដំបូក 026108
ឃុំ ប្រ៉ាយ៉ាម 026707
ឃុំ ផ្ទះកណ្ដាល 027306
ឃុំ មានជ័យ 027905
ឃុំ កោះអណ្ដែត 028504
ឃុំ ខ្នាសរ 029103
ឃុំ ជីបាល 029702
ឃុំ បារាយណ៏ 030301
សង្កាត់ ផ្សារឆ្នាំង 040801
សង្កាត់ កំពង់ឆ្នាំង 040802
សង្កាត់ ប្អេរ 040803
សង្កាត់ ខ្សាម 040804
ឃុំ អំពិលទឹក 040201
ឃុំ ឈូកស 040202
ឃុំ ច្រេស 040203
ឃុំ កំពង់ត្រលាច 040204
ឃុំ លង្វែក 040205
ឃុំ អូរឫស្សី 040206
ឃុំ ពានី 040207
ឃុំ សែប 040208
ឃុំ តាជេស 040209
ឃុំ ថ្មឥដ្ឋ 040210
ឃុំ ច្រណូក 040601
ឃុំ ដារ 040602
ឃុំ កំពង់ហៅ 040603
ឃុំ ផ្លូវទូក 040604
ឃុំ ពោធិ៍ 040605
ឃុំ ប្រឡាយមាស 040606
ឃុំ សំរោងសែន 040607
ឃុំ ស្វាយរំពារ 040608
ឃុំ ត្រងិល 040609
ឃុំ ជលសា 040301
ឃុំ កោះថ្កូវ 040302
ឃុំ កំពង់អុស 040303
ឃុំ ពាមឆ្កោក 040304
ឃុំ ព្រៃគ្រី 040305
ឃុំ អភិវឌ្ឈន៍ 040101
ឃុំ ជៀប 040102
ឃុំ ចោងម៉ោង 040103
ឃុំ ក្បាលទឹក 040104
ឃុំ ខ្លុងពពក 040105
ឃុំ ក្រាំងស្គារ 040106
ឃុំ តាំងក្រសាំង 040107
ឃុំ ទួលខ្ពស់ 040108
ឃុំ ក្ដុលសែនជ័យ 040109
ឃុំ អញ្ចាញរូង 040401
ឃុំ ឆ្នូកទ្រូ 040402
ឃុំ ចក 040403
ឃុំ ខុនរ៉ង 040404
ឃុំ កំពង់ព្រះគគីរ 040405
ឃុំ​ មេលំ 040406
ឃុំ ផ្សារ 040407
ឃុំ ពេជចង្វារ 040408
ឃុំ ពពេល 040409
ឃុំ ពន្លៃ 040410
ឃុំ ត្រពាំងចាន់ 040411
ឃុំ អណ្ដូងស្នាយ 040701
ឃុំ បន្ទាយព្រាល 040702
ឃុំ ជើងគ្រាវ 040703
ឃុំ ជ្រៃបាក់ 040704
ឃុំ គោកបន្ទាយ 040705
ឃុំ ក្រាំងលាវ 040706
ឃុំ ពង្រ 040707
ឃុំ ប្រស្នឹប 040708
ឃុំ ព្រៃមូល 040709
ឃុំ រលាប្អៀរ 040710
ឃុំ ស្រែថ្មី 040711
ឃុំ ស្វាយជ្រុំ 040712
ឃុំ ទឹកហួត 040713
ឃុំ ឈានឡើង 040501
ឃុំ ខ្នារឆ្មារ 040502
ឃុំ ក្រាំងល្វា 040503
ឃុំ ពាម 040504
ឃុំ សេដ្ឋី 040505
ឃុំ ស្វាយ 040506
ឃុំ ស្វាយជុក 040507
ឃុំ ត្បែងខ្ពស់ 040508
ឃុំ ធ្លកវៀន 040509
សង្កាត់ ដំរីជាន់ខ្លា 060801
សង្កាត់ កំពង់ធំ 060802
សង្កាត់ កំពង់រទេះ 060803
សង្កាត់ អូរកន្ធរ 060804
សង្កាត់ កំពង់ក្របៅ 060805
សង្កាត់ ព្រៃតាហ៊ូ 060806
សង្កាត់ អាចារ្យលកា់ 060807
សង្កាត់ ស្រយ៉ូវ 060808
ឃុំ​ ជ័យ 060201
ឃុំ ដំរីស្លាប់ 060202
ឃុំ កំពង់គោ 060203
ឃុំ កំពង់ស្វាយ 060204
ឃុំ នីពេជ 060205
ឃុំ ផាត់សណ្តាយ 060206
ឃុំ សាន់គ 060207
ឃុំ ត្បែង 060208
ឃុំ ត្រពាំង ឫស្សី 060209
ឃុំ ក្តីដូង 060210
ឃុំ ព្រៃគុយ 060211
ឃុំ បាក់ស្នា 060101
ឃុំ បល្ល័ង្គ 060102
ឃុំ បារាយណ៍ 060103
ឃុំ បឹង 060104
ឃុំ ចើងដើង 060105
ឃុំ ច្រនាង 060106
ឃុំ ឈូកខ្សាច់ 060107
ឃុំ ចុងដូង 060108
ឃុំ ជ្រលង 060109
ឃុំ គគីរធំ 060110
ឃុំ ក្រវ៉ា 060111
ឃុំ អណ្តូងពោធិ៍ 060112
ឃុំ ពង្រ 060113
ឃុំ សូយោង 060114
ឃុំ ស្រឡៅ 060115
ឃុំ ស្វាយភ្លើង 060116
ឃុំ ត្នោតជុំ 060117
ឃុំ ទ្រៀល 060118
ឃុំ ដូង 060301
ឃុំ ក្រយា 060302
ឃុំ ផាន់ញើម 060303
ឃុំ សាគ្រាម 060304
ឃុំ សាលាវីស័យ 060305
ឃុំ សាមគ្គី 060306
ឃុំ ទួលគ្រើល 060307
ឃុំ ឈូក 060401
ឃុំ គោល 060402
ឃុំ សំបូរណ៍ 060403
ឃុំ ស្រើង 060404
ឃុំ តាំងក្រសៅ 060405
ឃុំ ឈើទាល 060501
ឃុំ ដងកាំបិត 060502
ឃុំ ក្លែង 060503
ឃុំ មានរិទ្ធ 060504
ឃុំ មានជ័យ 060505
ឃុំ ងន 060506
ឃុំ សណ្តាន់ 060507
ឃុំ សូចិត្រ 060508
ឃុំ ទំរីង 060509
ឃុំ​ បឹងល្វា 060601
ឃុំ ជ្រាប់ 060602
ឃុំ​ កំពង់ថ្ម 060603
ឃុំ កកោះ 060604
ឃុំ ក្រយា 060605
ឃុំ ព្នៅ 060606
ឃុំ ប្រាសាទ 060607
ឃុំ តាំងក្រសាំង 060608
ឃុំ ទីពោ 060609
ឃុំ ត្បូងក្រពើ 060610
ឃុំ បន្ទាយស្ទោង 060701
ឃុំ ចំណាក្រោម 060702
ឃុំ ចំណាលើ 060703
ឃុំ កំពង់ចិនជើង 060704
ឃុំ កំពង់ចិនត្បូង 060705
ឃុំ ម្សាក្រង 060706
ឃុំ ពាមបាង 060707
ឃុំ ពពក 060708
ឃុំ ប្រឡាយ 060709
ឃុំ ព្រះដំរី 060710
ឃុំ រុងរឿង 060711
ឃុំ សំព្រោជ 060712
ឃុំ ទ្រា 060713
ឃុំ អង្គពពេល 050301
ឃុំ ជង្រុក 050302
ឃុំ មហាឬស្សី 050303
ឃុំ ពេជ្រមុន្នី 050304
ឃុំ ព្រះនិញ្វន 050305
ឃុំ ព្រៃញាតិ 050306
ឃុំ ព្រៃវិហារ 050307
ឃុំ កោកោះ 050308
ឃុំ ស្គុក 050309
ឃុំ ស្នំក្រពើ 050310
ឃុំ ស្រង់ 050311
ឃុំ​ ទឹកល្អក់ 050312
ឃុំ វាល 050313
ឃុំ អមលាំង 050601
ឃុំ មនោរម្យ 050602
ឃុំ ប្រាំបីមុម 050603
ឃុំ រុងរឿង 050604
ឃុំ ទ័ពមាន 050605
ឃុំ វាលពន់ 050606
ឃុំ យាអង្គ 050607
ឃុំ បរសេដ្ឋ 050201
ឃុំ កាត់ភ្លុក 050202
ឃុំ និទាន 050203
ឃុំ ភក្តី 050204
ឃុំ ភារីមានជ័យ 050205
ឃុំ ផុង 050206
ឃុំ ពោធិ៍អង្រ្កង 050207
ឃុំ ពោធិ៍ចំរើន 050208
ឃុំ ពោធិ៍ម្រាល 050209
ឃុំស្វាយចចិប 050210
ឃុំ ទួលអំពិល 050211
ឃុំ ទួលសាលា 050212
ឃុំ កក់ 050213
ឃុំ ស្វាយរំពារ 050214
ឃុំ ព្រះខែ 050215
ឃុំ ចំបក់ 050501
ឃុំ ជាំសង្កែ 050502
ឃុំ ដំបូករូង 050503
ឃុំ គិរីវន្ដ 050504
ឃុំ ក្រាំងដីវ៉ាយ 050505
ឃុំ មហាសាំង 050506
ឃុំ អូរ 050507
ឃុំ ព្រៃរំដួល 050508
ឃុំ ព្រៃក្មេង 050509
ឃុំ តាងសំរោង 050510
ឃុំ តាំងស្យា 050511
ឃុំ ត្រែងត្រយឹង 050512
ឃុំ រលាំងចក 050101
ឃុំ កាហែង 050102
ឃុំ ខ្ទុំក្រាំង 050103
ឃុំ ក្រាំងអំពិល 050104
ឃុំ ព្នាយ 050105
ឃុំ រលាំងគ្រើល 050106
ឃុំ សំរោងទង 050107
ឃុំ សំបូរ 050108
ឃុំ សែនដី 050109
ឃុំ ស្គុះ 050110
ឃុំ តាំងក្រូច 050111
ឃុំ ធម្មតាអរ 050112
ឃុំ ត្រពាំងគង 050113
ឃុំ ទំព័រមាស 050114
ឃុំ វល្លិសរ 050115
ឃុំ ចាន់សែន 050401
ឃុំ ជើងរាស់ 050402
ឃុំ ជំពូព្រឹក្ស 050403
ឃុំ ក្សេមក្សាន្ត 050404
ឃុំ ក្រាំងចេក 050405
ឃុំ មានជ័យ 050406
ឃុំ ព្រះស្រែ 050407
ឃុំ ព្រៃក្រសាំង 050408
ឃុំ ត្រាចទង 050409
ឃុំ វាលពង់ 050410
ឃុំ វាលចាស់ 050411
ឃុំ យុទ្ធសាមគ្កី 050412
ឃុំ ដំណាក់រាំង 050413
ឃុំ ពាំងល្វា 050414
ឃុំ ភ្នំតូច 050415
ឃុំ ហោងសំណំ 050701
ឃុំ រស្មីសាមគ្គី 050702
ឃុំ ត្រពាំងជោ 050703
ឃុំ សង្កែសាទប 050704
ឃុំ តាសាល 050705
សង្កាត់ ច្បារមន 050801
សង្កាត់ កណ្ដោលដុំ 050802
សង្កាត់ រការធំ 050803
សង្កាត់ សុព័រទេព 050804
សង្កាត់ ស្វាយក្រវ៉ាន់ 050805
សង្កាត់ កំពង់គណ្តាល 070801
សង្កាត់ ក្រាំងអំពិល 070802
សង្កាត់ កំពង់បាយ 070803
សង្កាត់ អណ្តូងខ្មែរ 070804
សង្កាត់ ត្រើយកោះ 070805
ឃុំ បឹងសាលាខាងជើង 070601
ឃុំ បឹងសាលាខាងត្បូង 070602
ឃុំ ដំណាក់កន្ទួតខាងជើង 070603
ឃុំ ដំណាក់កន្ទួតខាងត្បូង 070604
ឃុំ កំពង់ត្រាចខាងកើត 070605
ឃុំ កំពង់ត្រាចខាងលិច 070606
ឃុំ ប្រាសាទភ្នំខ្យង 070607
ឃុំ ភ្នំប្រាសាទ 070608
ឃុំ អង្គសុរភី 070609
ឃុំ ព្រែកក្រឹស 070610
ឃុំ ឬស្សីស្រុកខាងកើត 070611
ឃុំ ឬស្សីស្រុកខាងលិច 070612
ឃុំ ស្វាយទងខាងជើង 070613
ឃុំ ស្វាយទងខាងត្បូង 070614
ឃុំ ច្រេស 070701
ឃុំ ជំពូវ័ន្ត 070702
ឃុំ ស្នាយអញ្ជិត 070703
ឃុំ ស្រែចែង 070704
ឃុំ ស្រែក្នុង 070705
ឃុំ ស្រែសំរោង 070706
ឃុំ ត្រពាំងរាំង 070707
ឃុំ បានៀវ 070101
ឃុំ​ តាកែន 070102
ឃុំ បឹងនិមល 070103
ឃុំ ឈូក 070104
ឃុំ ដូនយ៉យ 070105
ឃុំ ក្រាំងស្បូវ 070106
ឃុំ ក្រាំងស្នាយ 070107
ឃុំ ល្បើក 070108
ឃុំ ត្រពាំងភ្លាំង 070109
ឃុំ មានជ័យ 070110
ឃុំ នារាយណ៍ 070111
ឃុំ សត្វពង 070112
ឃុំ ត្រពាំងបី 070113
ឃុំ ត្រមែង 070114
ឃុំ តេជោអភិវាឌ្ឍន៍ 070115
ឃុំ ដំណាក់សុក្រំ 070501
ឃុំ ដងទង់ 070502
ឃុំ ខ្ជាយខាងជើង 070503
ឃុំ ខ្ជាយខាងត្បូង 070504
ឃុំ មានរិទ្ធិ 070505
ឃុំ ស្រែជាខាងជើង 070506
ឃុំ ស្រែជាខាងត្បូង 070507
ឃុំ ទទុង 070508
ឃុំ អង្គ រមាស 070509
ឃុំ ល្អាង 070510
ឃុំ បឹងទូក 070201
ឃុំ ជុំគ្រៀល 070202
ឃុំ កំពង់ក្រែង 070203
ឃុំ កំពង់សំរោង 070204
ឃុំ កណ្តោល 070205
ឃុំ កោះតូច 070206
ឃុំ កូនសត្វ 070207
ឃុំ ម៉ាក់ប្រាង្គ 070208
ឃុំ ព្រែកត្នោត 070209
ឃុំ ព្រៃឃ្មុំ 070210
ឃុំ ព្រៃថ្នង 070211
ឃុំ ស្ទឹងកែវ 070212
ឃុំ ថ្មី 070213
ឃុំ ត្រពាំងព្រីង 070214
ឃុំ ត្រពាំងសង្កែ 070215
ឃុំ ត្រពាំងធំ 070216
ឃុំ បន្ទាយមាសខាងកើត 070301
ឃុំ បន្ទាយខាងលិច 070302
ឃុំ ព្រៃទន្លេ 070303
ឃុំ សំរោងក្រោម 070304
ឃុំ សំរោងលើ 070305
ឃុំ សេ្តចគង់ខាងជើង 070306
ឃុំ ស្តេចគង់ខាងលិច 070307
ឃុំ សេ្តចគង់ខាងត្បូង 070308
ឃុំ ត្នោតចុងស្រង់ 070309
ឃុំ ត្រពាំងសាលាខាងកើត 070310
ឃុំ ត្រពាំងសាលាខាងលិច 070311
ឃុំ ទូកមាសខាងកើត 070312
ឃុំ ទូកមាសខាងលិច 070313
ឃុំ វត្តអង្គខាងជើង 070314
ឃុំ វត្តអង្គខាងត្បូង 070315
ឃុំ អង្គភ្នំតូច 070401
ឃុំ អង្គរជ័យ 070402
ឃុំ ចំប៉ី 070403
ឃុំ ដំបូកខ្ពស់ 070404
ឃុំ ដានគោម 070405
ឃុំ ដើមដូង 070406
ឃុំ ម្រោម 070407
ឃុំ ភ្នំកុង 070408
ឃុំ ប្រភ្នំ 070409
ឃុំ សំឡាញ 070410
ឃុំ តានី 070411
សង្កាត់ ប៉ោយប៉ែត 010901
សង្កាត់ និមិត្ត 010902
សង្កាត់ ផ្សារកណ្តាល 010903
សង្កាត់ កំពង់ស្វាយ 010801
សង្កាត់ កោះពងសត្វ 010802
សង្កាត់ ម្កាក់ 010803
សង្កាត់ អូរអំបិល 010804
សង្កាត់ ភ្នៀត 010805
សង្កាត់ ព្រះពន្លា 010806
សង្កាត់ ទឹកថ្លា 010807
ឃុំ បន្ទាយឆ្មារ 010501
ឃុំ គោករមៀត 010502
ឃុំ ភូមិថ្មី 010503
ឃុំ ថ្មពួក 010504
ឃុំ គោកឋិន 010505
ឃុំ គំរូ 010506
ឃុំ ឈ្នួរមានជ័យ 010301
ឃុំ ជប់វ៉ារី 010302
ឃុំ ភ្នំលៀប 010303
ឃុំ ប្រាសាទ 010304
ឃុំ ព្រះនេត្រព្រះ 010305
ឃុំ រហាល 010306
ឃុំ ទានកាំ 010307
ឃុំ ទឹកជោរ 010308
ឃុំ បុស្បូវ 010309
ឃុំ ណាំតៅ 010201
ឃុំ ប៉ោយចារ 010202
ឃុំ ពន្លៃ 010203
ឃុំ ស្ពានស្រែង 010204
ឃុំ ស្រះជីក 010205
ឃុំ ភ្នំដី 010206
ការិ ប្រៃសណីយ៍ស្រុកមង្គលបុរី 010100
ឃុំ បន្ទាយនាង 010101
ឃុំ បត់ត្រង់ 010102
ឃុំ ចំណោម 010103
ឃុំ គោកបល្ល័ង្គ 010104
ឃុំ គយម៉ែង 010105
ឃុំ អូរប្រាសាទ 010106
ឃុំ ភ្នំតូច 010107
ឃុំ រហាត់ទឹក 010108
ឃុំ ឬស្សីក្រោក 010109
ឃុំ សំបួរ 010110
ឃុំ សឿ 010111
ឃុំ ស្រះរាំង 010112
ឃុំ តាឡំ 010113
ឃុំ បឹងបេង 010701
ឃុំ ម៉ាឡៃ 010702
ឃុំ អូរស្រឡៅ 010703
ឃុំ អូសំព័រ 010704
ឃុំ ទួលពង្រ 010705
ឃុំ តាគង់ 010706
ឃុំ ផ្គាំ 010601
ឃុំ សារង្គ 010602
ឃុំ ស្លក្រាម 010603
ឃុំ ស្វាយចេក 010604
ឃុំ តាបែន 010605
ឃុំ តាផូ 010606
ឃុំ ទ្រាស 010607
ឃុំ រលួស 010608
ឃុំ ចង្ហា 010401
ឃុំ កូប 010402
ឃុំ គុត្តសត 010403
ឃុំ សំរោង 010404
ឃុំ សូភី 010405
ឃុំ សឹង្ហ 010406
ឃុំ អូរបីជាន់ 010407
សង្កាត់ ទួលតាឯក 021401
សង្កាត់ ព្រែកព្រះស្តេច 021402
សង្កាត់ រតនៈ 021403
សង្កាត់ ចំការសំរោង 021404
សង្កាត់ ស្លាកែត 021405
សង្កាត់ ក្តុលដូនទាវ 021406
សង្កាត់ អូរម៉ាល់ 021407
សង្កាត់ វត្តគរ 021408
សង្កាត់ អូរចារ 021409
សង្កាត់ ស្វាយប៉ោ 021410
ឃុំ កំរៀង 021101
ឃុំ បឹងរាំង 021102
ឃុំ អូរដា 021103
ឃុំ ត្រាង 021104
ឃុំ តាសែន 021105
ឃុំ តាក្រី 021106
ឃុំ ជិបតី 021201
ឃុំ គាស់ក្រឡ 021202
ឃុំ ហប់ 021203
ឃុំ​ ព្រះផុស 021204
ឃុំ ដូនបា 021205
ឃុំ ឆ្នាល់មាន់ 021206
ឃុំ តាពូង 020201
ឃុំ តាម៉ឺន 020202
ឃុំ អូរតាគី 020203
ឃុំ ជ្រៃ 020204
ឃុំ អន្លង់រុន 020205
ឃុំ ជ្រោយស្តៅ 020206
ឃុំ បឹងព្រីង 020207
ឃុំ គោកឃ្មុំ 020208
ឃុំ បន្សាយត្រែង 020209
ឃុំ រូងជ្រៃ 020210
ឃុំ បវេល 020301
ឃុំ ខ្នាចរមាស 020302
ឃុំ ល្វា 020303
ឃុំ ព្រៃខ្ពស់ 020304
ឃុំ អំពិលប្រាំដើម 020305
ឃុំ ក្តុលតាហែន 020306
ឃុំ ឃ្លាំងមាស 020307
ឃុំ បឹងប្រាំ 020308
ការិ ប្រៃសណីយ៍ស្រុកបាណន់ 020100
ឃុំ កន្ទឺ១ 020101
ឃុំ កន្ទឺ២ 020102
ឃុំ បាយដំរាំ 020103
ឃុំ ឈើទាល 020104
ឃុំ ចែងមានជ័យ 020105
ឃុំ ភ្នំសំពៅ 020106
ឃុំ ស្នឹង 020107
ឃុំ តាគ្រាម 020108
ឃុំ ភ្នំព្រឹក 021301
ឃុំ ពេជ្រចិន្តា 021302
ឃុំ បួរ 021303
ឃុំ បារាំងធ្លាក់ 021304
ឃុំ អូររំដួល 021305
ឃុំ មោង 020501
ឃុំ គារ 020502
ឃុំ ព្រៃស្វាយ 020503
ឃុំ ជ្រៃ 020504
ឃុំ តាលាស់ 020505
ឃុំ ព្រៃតូច 020506
ឃុំ របស់មង្គល 020507
ឃុំ ស្តៅ 020701
ឃុំ អណ្តើកហែប 020702
ឃុំ ផ្លូវមាស 020703
ឃុំ ត្រែង 020704
ឃុំ រស្មីសង្ខារ 020705
ឃុំ ព្រែកជីក 020601
ឃុំ ព្រែត្រឡាច 020602
ឃុំ មុខរាហ៍ 020603
ឃុំ ស្តុកប្រវឹក 020604
ឃុំ បាសាក់ 020605
ឃុំ អន្លង់វិល 020801
ឃុំ នរា 020802
ឃុំ តាប៉ុន 020803
ឃុំ រកា 020804
ឃុំ កំពង់ព្រះ 020805
ឃុំ កំពង់ព្រៀង 020806
ឃុំ រាំងកេសី 020807
ឃុំ អូរដំបង១ 020808
ឃុំ អូរដំបង២ 020809
ឃុំ វត្តតាមឹម 020810
ឃុំ សំពៅលូន 021001
ឃុំ អង្គរបាន 021002
ឃុំ តាស្តា 021003
ឃុំ សន្តិភាព 021004
ឃុំ សេរីមានជ័យ 021005
ឃុំ ជ្រៃសីមា 021006
ឃុំ តាតោក 020901
ឃុំ កំពង់ល្ពៅ 020902
ឃុំ អូរសំរិល 020903
ឃុំ ស៊ុង 020904
ឃុំ សំឡូត 020905
ឃុំ មានជ័យ 020906
ឃុំ តាសាញ 020907
ស្រុក អន្លង់វែង 0
ឃុំ ព្រែកនរិន្ទ 020401
ឃុំ សំរោងក្នុង 020402
ឃុំ ព្រែកខ្ពប 020403
ឃុំ ព្រែកហ្លួង 020404
ឃុំ ពាមឯក 020405
ឃុំ ព្រៃចាស់ 020406
ឃុំ កោះជីវាំង 020407