Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 03

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 03:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
សង្កាត់​ បឺងកុក 030401
សង្កាត់ កំពង់ចាម 030402
សង្កាត់ សំបួរមាស 030403
សង្កាត់ វាលវង់ 030404
ឃុំ អង្គរបាន 030601
ឃុំ កងតាណឹង 030602
ឃុំ ខ្ចៅ 030603
ឃុំ ពាមជីកង 030604
ឃុំ ព្រែកកុយ 030605
ឃុំ ព្រែកក្របៅ 030606
ឃុំ រាយប៉ាយ 030607
ឃុំ​ រកាអារ 030608
ឃុំ រកាគយ 030609
ឃុំ ស្ដៅ 030610
ឃុំ សូរគង 030611
ឃុំ​​ កំពង់រាប 030701
ឃុំ​​ កោះសូទិន 030702
ឃុំ​​ ល្វេ 030703
ឃុំ​​ មហាលាភ 030704
ឃុំ​​ មហាខ្ងូង 030705
ឃុំ​​ ពាមប្រធ្នោះ 030706
ឃុំ​​ ពង្រ 030707
ឃុំ​​ ព្រែកតានង់ 030708
ឃុំ​ អំពិល 030501
ឃុំ​ ហាន់ជ័យ 030502
ឃុំ​ កៀនជ្រៃ 030503
ឃុំ​ គគរ 030504
ឃុំ​ កោះមិត្ត 030505
ឃុំ​ កោះរកា 030506
ឃុំកោះសំរោង 030507
ឃុំ កោះទន្ទឺម 030508
ឃុំ ក្រលា 030509
ឃុំ អូរស្វាយ 030510
ឃុំ រអាង 030511
ឃុំ រំចេក 030512
ឃុំ ស្រក 030513
ឃុំ ទ្រាន 030514
ឃុំ វិហារធំ 030515
ឃុំ បុសខ្នុរ 030201
ឃុំ ចំការអណ្ដូង 030202
ឃុំ ជយោ 030203
ឃុំ ល្វាលើ 030204
ឃុំ ស្ពឺ 030205
ឃុំ ស្វាយទាប 030206
ឃុំ តាអុង 030207
ឃុំ តាប្រុក 030208
ឃុំ ខ្នុរដំបង 030301
ឃុំ គោកររៀង 030302
ឃុំ ផ្ដៅជុំ 030303
ឃុំ ព្រៃចារ 030304
ឃុំ​​ ព្រីងជ្រុំ 030305
ឃុំ​ សំពងជ័យ 030306
ឃុំ​​ ស្ដើងជ័យ 030307
ឃុំ សូទិព្វ 030308
ឃុំ ស្រម៉រ 030309
ឃុំ ត្រពាំងគរ 030310
ឃុំ បាធាយ 030101
ឃុំ ច្បារអំពៅ 030102
ឃុំ ជាលា 030103
ឃុំ ជើងព្រៃ 030104
ឃុំ មេព្រីង 030105
ឃុំ ផ្អាវ 030106
ឃុំ សំបូរ 030107
ឃុំ សណ្ដែក 030108
ឃុំ តាំងក្រាំង 030109
ឃុំ តាំងក្រសាំង 030110
ឃុំ ត្រប់ 030111
ឃុំ​ ទំនប់ 030112
ឃុំ បារាយណ៏ 030801
ឃុំ បឹងណាយ 030802
ឃុំ ជ្រែវៀន 030803
ឃុំ ខ្វិតធំ 030804
ឃុំ គរ 030805
ឃុំ ក្រួច 030806
ឃុំ ល្វា 030807
ឃុំ​ មៀន 030808
ឃុំ ព្រៃឈរ 030809
ឃុំ សូរ្យសែន 030810
ឃុំ សំរោង 030811
ឃុំ ស្រង៉ែ 030812
ឃុំ ថ្មពូន 030813
ឃុំ តុងរ៉ុង 030814
ត្រពាំងព្រះ 030815
​ឃុំ​​ អារក្សត្នោត 031001
​ឃុំ​​ ដងក្ដារ 031002
​ឃុំ​​ ខ្ពបតាងួន 031003
​ឃុំ​​ មេសរជ្រៃ 031004
​ឃុំ​​ អូរម្លូរ 031005
​ឃុំ​​ ពាមកោះស្នា 031006
​ឃុំ​​ ព្រះអណ្ដូង 031007
​ឃុំ​​ ព្រែកបាក់ 031008
​ឃុំ​​ ព្រែកកក់ 031009
​ឃុំ​​ សូភាស 031010
​ឃុំ​​ ទួលព្រះឃ្លាំង 031011
​ឃុំ​​ ទួលសំបួរ 031012
ឃុំ បារាយណ៏ 030301