Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ខេត្ត តាកែវ

មាន 1 ការិយាល័យប្រៃសណីយ៍ នៅក្នុង ខេត្ត តាកែវ

លេខកូដដែលមានក្នុង ខេត្ត តាកែវ

Country Commune Postcode
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ កណ្តឹង210804
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ កុមារាជា210805
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ ក្រាំងធ្នុង210807
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ ក្រាំងលាវ210806
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ ចំបក់210801
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ ចំប៉ី210802
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ ដូង210803
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ តាំងដូង210812
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ ត្នោត210813
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ ត្រពាំងក្រសាំង210814
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ ត្រពាំងសាប210815
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ ពត់សរ210810
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ ពារាម210809
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ លំពង់210808
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ សូរភី210811
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ កំណប់210603
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ កំពែង210604
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ គីរីចុងកោះ210605
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ គោកព្រេច210606
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ តាអូរ210612
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ ព្រៃរំដេង210609
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ ព្រៃអំពក210608
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ ព្រះបាទជាន់ជុំ210602
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ ភ្នំដិន210607
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ រាមអណ្តើក210610
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ សោម210611
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ អង្គប្រាសាទ210601
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ កំពង់ក្រសាំង210704
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ គោកពោធិ៍210705
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ ជ័យជោគ210702
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ ដូងខ្ពស់210703
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ​ បូរីជលសារ210701
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ កំពង់រាប210406
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ កំពែង210405
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ ក្តាញ់210407
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ ចារ210404
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ ចំប៉ា210403
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ តាំងយ៉ាប210413
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ បានកាម210402
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ ពោធិ៍រំចាក210408
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ ព្រៃកប្បាស210409
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ ព្រៃផ្តៅ210411
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ ព្រៃល្វា210410
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ ស្នោ210412
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ អង្កាញ់210401
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ ក្រពុំឈូក210501
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ ធ្លាប្រជុំ210506
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ ពេជសារ210502
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ ព្រៃខ្លា210503
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ ព្រៃយុថ្កា210504
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ រមេញ210505
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ ខ្វាវ210104
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ ជីខ្នា210103
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ ត្រឡាច210114
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ ធ្លក210113
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ ប្រាំបីមុំ210105
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ ព្រៃស្លឹក210107
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ រនាម210108
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ សន្លុង210110
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ សំបូរ210109
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ ស្មោង210111
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ ស្រង៉ែ210112
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ អង្កាញ់210101
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ អង្គកែវ210106
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ អង្គខ្នុរ210102
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ ខ្វាវ210305
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ ជើងគួន210303
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ ជំរះពេន210304
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ ទ្រា210311
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ បឹងត្រាញ់ខាងជើង210301
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ បឹងត្រាញ់ខាងត្បូង210302
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ រវៀង210307
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ លំចង់210306
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ សឹង្ហ210309
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ សំរោង210308
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ ស្លា210310
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ គុស210203
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ ជាងទង210202
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ ញ៉ែងញ៉ង210205
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ តាភេម210212
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ ត្រពាំងក្រញូង210207
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ ត្រពាំងធំខាងជើង210214
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ ត្រពាំងធំខាងត្បូង210215
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ ត្រាំកក់210213
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ ពពេល210209
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ លាយបូរ210204
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ សំរោង210210
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ ស្រែរនោង210211
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ អង្គតាសោម210201
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ អូរសារាយ210206
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ ឧត្តមសុរិយា210208
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ គោកធ្លក210903
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ បាស្រែ210902
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ ពន្លៃ210904
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ ព្រែកផ្ទោល210905
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ ព្រៃផ្គាំ210906
Cambodia ខេត្ត តាកែវ ឃុំ អង្គរបូរី210901
Cambodia ខេត្ត តាកែវ សង្កាត់ បារាយណ៍211001
Cambodia ខេត្ត តាកែវ សង្កាត់ រកាក្នុង211002
Cambodia ខេត្ត តាកែវ សង្កាត់ រកាក្រៅ211003

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីរបស់ ខេត្ត តាកែវ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។