Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 21

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 21:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
សង្កាត់ បារាយណ៍ 211001
សង្កាត់ រកាក្នុង 211002
សង្កាត់ រកាក្រៅ 211003
ឃុំ ក្រពុំឈូក 210501
ឃុំ ពេជសារ 210502
ឃុំ ព្រៃខ្លា 210503
ឃុំ ព្រៃយុថ្កា 210504
ឃុំ រមេញ 210505
ឃុំ ធ្លាប្រជុំ 210506
ឃុំ អង្គប្រាសាទ 210601
ឃុំ ព្រះបាទជាន់ជុំ 210602
ឃុំ កំណប់ 210603
ឃុំ កំពែង 210604
ឃុំ គីរីចុងកោះ 210605
ឃុំ គោកព្រេច 210606
ឃុំ ភ្នំដិន 210607
ឃុំ ព្រៃអំពក 210608
ឃុំ ព្រៃរំដេង 210609
ឃុំ រាមអណ្តើក 210610
ឃុំ សោម 210611
ឃុំ តាអូរ 210612
ឃុំ អង្គតាសោម 210201
ឃុំ ជាងទង 210202
ឃុំ គុស 210203
ឃុំ លាយបូរ 210204
ឃុំ ញ៉ែងញ៉ង 210205
ឃុំ អូរសារាយ 210206
ឃុំ ត្រពាំងក្រញូង 210207
ឃុំ ឧត្តមសុរិយា 210208
ឃុំ ពពេល 210209
ឃុំ សំរោង 210210
ឃុំ ស្រែរនោង 210211
ឃុំ តាភេម 210212
ឃុំ ត្រាំកក់ 210213
ឃុំ ត្រពាំងធំខាងជើង 210214
ឃុំ ត្រពាំងធំខាងត្បូង 210215
ឃុំ អង្កាញ់ 210101
ឃុំ អង្គខ្នុរ 210102
ឃុំ ជីខ្នា 210103
ឃុំ ខ្វាវ 210104
ឃុំ ប្រាំបីមុំ 210105
ឃុំ អង្គកែវ 210106
ឃុំ ព្រៃស្លឹក 210107
ឃុំ រនាម 210108
ឃុំ សំបូរ 210109
ឃុំ សន្លុង 210110
ឃុំ ស្មោង 210111
ឃុំ ស្រង៉ែ 210112
ឃុំ ធ្លក 210113
ឃុំ ត្រឡាច 210114
ឃុំ ចំបក់ 210801
ឃុំ ចំប៉ី 210802
ឃុំ ដូង 210803
ឃុំ កណ្តឹង 210804
ឃុំ កុមារាជា 210805
ឃុំ ក្រាំងលាវ 210806
ឃុំ ក្រាំងធ្នុង 210807
ឃុំ លំពង់ 210808
ឃុំ ពារាម 210809
ឃុំ ពត់សរ 210810
ឃុំ សូរភី 210811
ឃុំ តាំងដូង 210812
ឃុំ ត្នោត 210813
ឃុំ ត្រពាំងក្រសាំង 210814
ឃុំ ត្រពាំងសាប 210815
ឃុំ​ បូរីជលសារ 210701
ឃុំ ជ័យជោគ 210702
ឃុំ ដូងខ្ពស់ 210703
ឃុំ កំពង់ក្រសាំង 210704
ឃុំ គោកពោធិ៍ 210705
ឃុំ អង្កាញ់ 210401
ឃុំ បានកាម 210402
ឃុំ ចំប៉ា 210403
ឃុំ ចារ 210404
ឃុំ កំពែង 210405
ឃុំ កំពង់រាប 210406
ឃុំ ក្តាញ់ 210407
ឃុំ ពោធិ៍រំចាក 210408
ឃុំ ព្រៃកប្បាស 210409
ឃុំ ព្រៃល្វា 210410
ឃុំ ព្រៃផ្តៅ 210411
ឃុំ ស្នោ 210412
ឃុំ តាំងយ៉ាប 210413
ឃុំ បឹងត្រាញ់ខាងជើង 210301
ឃុំ បឹងត្រាញ់ខាងត្បូង 210302
ឃុំ ជើងគួន 210303
ឃុំ ជំរះពេន 210304
ឃុំ ខ្វាវ 210305
ឃុំ លំចង់ 210306
ឃុំ រវៀង 210307
ឃុំ សំរោង 210308
ឃុំ សឹង្ហ 210309
ឃុំ ស្លា 210310
ឃុំ ទ្រា 210311
ឃុំ អង្គរបូរី 210901
ឃុំ បាស្រែ 210902
ឃុំ គោកធ្លក 210903
ឃុំ ពន្លៃ 210904
ឃុំ ព្រែកផ្ទោល 210905
ឃុំ ព្រៃផ្គាំ 210906