Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ រាជធានី ភ្នំពេញ

លេខកូដដែលមានក្នុង រាជធានី ភ្នំពេញ

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ កន្ទោក120906
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ កាកាបទី ១120912
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ កាកាបទី ២120913
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ កំបូល120905
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ ចោមចៅទី ១120909
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ ចោមចៅទី ២120910
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ ចោមចៅទី ៣120911
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ ត្រពាំងក្រសាំង120902
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ បឹងធំ120907
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ ភ្លើងឆេះរទេះ120908
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ សំរោងក្រោម120901
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ ស្នោរ120903
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ ឳឡោក120904
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ កោះដាច់121004
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ ជ្រោយចង្វារ121001
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ បាក់ខែង121005
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ ព្រែកតាសេក121003
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ ព្រែកលៀប121002
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ ក្បាលកោះ121207
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ ច្បារអំពៅទី ១121201
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ ច្បារអំពៅទី ២121202
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ និរោធ121203
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ ព្រែកថ្មី121208
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ ព្រែកប្រា121204
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ ព្រែកឯង121206
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ វាលស្បូវ121205
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ ក្រាំងធ្នង់120804
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ គោកឃ្លាង120806
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ ឃ្មួញ120803
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ ទឹកថ្លា120802
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ ភ្នំពេញថ្មី120801
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ អូរបែកក្អម120805
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ ក្រាំងពង្រ120505
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ គងនយ120509
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ ជើងឯក120508
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ ដង្កោ120501
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ ទៀន120513
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ ប្រទះឡាង120506
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ ពងទឹក120502
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ ព្រែកកំពឹស120510
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ ព្រៃវែង120503
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ ព្រៃស120504
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ រលួស120511
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ សាក់សំពៅ120507
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ ស្ពានថ្ម120512
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ គីឡូម៉ែតលេខ៦120702
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ ច្រាំងចំរេះទី ១120704
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ ច្រាំងចំរេះទី ២120705
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ ទួលសង្កែទី ១120706
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ ទួលសង្កែទី ២120707
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ ស្វាយប៉ាក120701
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ ឬស្សីកែវ120703
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ គោករកា121104
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ ពញាពន់121102
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ ពន្សាំង121105
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ ព្រែកព្នៅ121101
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ សំរោង121103
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ ចតុមុខ120207
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ ជ័យជំនះ120208
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ បឹងរាំង120204
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ ផ្សារកណ្ដាល ១120205
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ ផ្សារកណ្ដាល ២120206
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ ផ្សារចាស់120209
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ ផ្សារថ្មីទី ១120201
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ ផ្សារថ្មីទី ២120202
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ ផ្សារថ្មីទី ៣120203
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ វត្តភ្នំ120211
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ ស្រះចក120210
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ ចាក់អង្រែក្រោម120602
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ ចាក់អង្រែលើ120601
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ បឹងទំពុនទី ១120606
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ បឹងទំពុនទី ២120607
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ ស្ទឹងមានជ័យទី ១120603
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ ស្ទឹងមានជ័យទី ២120604
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ ស្ទឹងមានជ័យទី ៣120605
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ ទន្លេបាសាក់120101
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ ទួលទំពូងទី ១120109
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ ទួលទំពូងទី ២120110
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ ទួលស្វាយព្រៃទី ១120106
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ ទួលស្វាយព្រៃទី ២120107
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ ទំនប់ទឹក120108
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ បឹងកេងកងទី ១120102
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ បឹងកេងកងទី ២120103
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ បឹងកេងកងទី ៣120104
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ បឹងត្របែក120111
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ ផ្សារដើមថ្កូវ120112
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ អូឡាំពិក120105
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ ទឹកល្អក់ទី ១120404
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ ទឹកល្អក់ទី ២120405
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ ទឹកល្អក់ទី ៣120406
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ បឹងកក់ទី ១120407
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ បឹងកក់ទី ២120408
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ បឹងសាឡាង120410
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ ផ្សារដើមគរ120409
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ ផ្សារដេប៉ូទី ១120401
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ ផ្សារដេប៉ូទី ២120402
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ ផ្សារដេប៉ូទី ៣120403
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ បឹងព្រលិត120308
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ មនោរម្យ120305
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ មិត្តភាព120306
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ វាលវង់120307
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ អូរឬស្សីទី ១120301
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ អូរឬស្សីទី ២120302
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ អូរឬស្សីទី ៣120303
ប្រទេសកម្ពុជា រាជធានី ភ្នំពេញ សង្កាត់ អូរឬស្សីទី ៤120304

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីរបស់ រាជធានី ភ្នំពេញ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។