Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ខេត្ត កំពង់ធំ

លេខកូដដែលមានក្នុង ខេត្ត កំពង់ធំ

Country Commune Postcode
Cambodia ខេត្ត កំពង់ធំ ឃុំ កកោះ060604
Cambodia ខេត្ត កំពង់ធំ ឃុំ ក្រយា060605
Cambodia ខេត្ត កំពង់ធំ ឃុំ ជ្រាប់060602
Cambodia ខេត្ត កំពង់ធំ ឃុំ តាំងក្រសាំង060608
Cambodia ខេត្ត កំពង់ធំ ឃុំ ត្បូងក្រពើ060610
Cambodia ខេត្ត កំពង់ធំ ឃុំ ទីពោ060609
Cambodia ខេត្ត កំពង់ធំ ឃុំ ប្រាសាទ060607
Cambodia ខេត្ត កំពង់ធំ ឃុំ ព្នៅ060606
Cambodia ខេត្ត កំពង់ធំ ឃុំ​ កំពង់ថ្ម060603
Cambodia ខេត្ត កំពង់ធំ ឃុំ​ បឹងល្វា060601
Cambodia ខេត្ត កំពង់ធំ ឃុំ កំពង់គោ060203
Cambodia ខេត្ត កំពង់ធំ ឃុំ កំពង់ស្វាយ060204
Cambodia ខេត្ត កំពង់ធំ ឃុំ ក្តីដូង060210
Cambodia ខេត្ត កំពង់ធំ ឃុំ ដំរីស្លាប់060202
Cambodia ខេត្ត កំពង់ធំ ឃុំ ត្បែង060208
Cambodia ខេត្ត កំពង់ធំ ឃុំ ត្រពាំង ឫស្សី060209
Cambodia ខេត្ត កំពង់ធំ ឃុំ នីពេជ060205
Cambodia ខេត្ត កំពង់ធំ ឃុំ ផាត់សណ្តាយ060206
Cambodia ខេត្ត កំពង់ធំ ឃុំ ព្រៃគុយ060211
Cambodia ខេត្ត កំពង់ធំ ឃុំ សាន់គ060207
Cambodia ខេត្ត កំពង់ធំ ឃុំ​ ជ័យ060201
Cambodia ខេត្ត កំពង់ធំ ឃុំ កំពង់ចិនជើង060704
Cambodia ខេត្ត កំពង់ធំ ឃុំ កំពង់ចិនត្បូង060705
Cambodia ខេត្ត កំពង់ធំ ឃុំ ចំណាក្រោម060702
Cambodia ខេត្ត កំពង់ធំ ឃុំ ចំណាលើ060703
Cambodia ខេត្ត កំពង់ធំ ឃុំ ទ្រា060713
Cambodia ខេត្ត កំពង់ធំ ឃុំ បន្ទាយស្ទោង060701
Cambodia ខេត្ត កំពង់ធំ ឃុំ ប្រឡាយ060709
Cambodia ខេត្ត កំពង់ធំ ឃុំ ពពក060708
Cambodia ខេត្ត កំពង់ធំ ឃុំ ពាមបាង060707
Cambodia ខេត្ត កំពង់ធំ ឃុំ ព្រះដំរី060710
Cambodia ខេត្ត កំពង់ធំ ឃុំ ម្សាក្រង060706
Cambodia ខេត្ត កំពង់ធំ ឃុំ រុងរឿង060711
Cambodia ខេត្ត កំពង់ធំ ឃុំ សំព្រោជ060712
Cambodia ខេត្ត កំពង់ធំ ឃុំ ក្រយា060302
Cambodia ខេត្ត កំពង់ធំ ឃុំ ដូង060301
Cambodia ខេត្ត កំពង់ធំ ឃុំ ទួលគ្រើល060307
Cambodia ខេត្ត កំពង់ធំ ឃុំ ផាន់ញើម060303
Cambodia ខេត្ត កំពង់ធំ ឃុំ សាគ្រាម060304
Cambodia ខេត្ត កំពង់ធំ ឃុំ សាមគ្គី060306
Cambodia ខេត្ត កំពង់ធំ ឃុំ សាលាវីស័យ060305
Cambodia ខេត្ត កំពង់ធំ ឃុំ ក្រវ៉ា060111
Cambodia ខេត្ត កំពង់ធំ ឃុំ គគីរធំ060110
Cambodia ខេត្ត កំពង់ធំ ឃុំ ចុងដូង060108
Cambodia ខេត្ត កំពង់ធំ ឃុំ ចើងដើង060105
Cambodia ខេត្ត កំពង់ធំ ឃុំ ច្រនាង060106
Cambodia ខេត្ត កំពង់ធំ ឃុំ ជ្រលង060109
Cambodia ខេត្ត កំពង់ធំ ឃុំ ឈូកខ្សាច់060107
Cambodia ខេត្ត កំពង់ធំ ឃុំ ត្នោតជុំ060117
Cambodia ខេត្ត កំពង់ធំ ឃុំ ទ្រៀល060118
Cambodia ខេត្ត កំពង់ធំ ឃុំ បល្ល័ង្គ060102
Cambodia ខេត្ត កំពង់ធំ ឃុំ បាក់ស្នា060101
Cambodia ខេត្ត កំពង់ធំ ឃុំ បារាយណ៍060103
Cambodia ខេត្ត កំពង់ធំ ឃុំ បឹង060104
Cambodia ខេត្ត កំពង់ធំ ឃុំ ពង្រ060113
Cambodia ខេត្ត កំពង់ធំ ឃុំ សូយោង060114
Cambodia ខេត្ត កំពង់ធំ ឃុំ ស្រឡៅ060115
Cambodia ខេត្ត កំពង់ធំ ឃុំ ស្វាយភ្លើង060116
Cambodia ខេត្ត កំពង់ធំ ឃុំ អណ្តូងពោធិ៍060112
Cambodia ខេត្ត កំពង់ធំ ឃុំ ក្លែង060503
Cambodia ខេត្ត កំពង់ធំ ឃុំ ងន060506
Cambodia ខេត្ត កំពង់ធំ ឃុំ ឈើទាល060501
Cambodia ខេត្ត កំពង់ធំ ឃុំ ដងកាំបិត060502
Cambodia ខេត្ត កំពង់ធំ ឃុំ ទំរីង060509
Cambodia ខេត្ត កំពង់ធំ ឃុំ មានជ័យ060505
Cambodia ខេត្ត កំពង់ធំ ឃុំ មានរិទ្ធ060504
Cambodia ខេត្ត កំពង់ធំ ឃុំ សណ្តាន់060507
Cambodia ខេត្ត កំពង់ធំ ឃុំ សូចិត្រ060508
Cambodia ខេត្ត កំពង់ធំ ឃុំ គោល060402
Cambodia ខេត្ត កំពង់ធំ ឃុំ ឈូក060401
Cambodia ខេត្ត កំពង់ធំ ឃុំ តាំងក្រសៅ060405
Cambodia ខេត្ត កំពង់ធំ ឃុំ សំបូរណ៍060403
Cambodia ខេត្ត កំពង់ធំ ឃុំ ស្រើង060404
Cambodia ខេត្ត កំពង់ធំ សង្កាត់ កំពង់ក្របៅ060805
Cambodia ខេត្ត កំពង់ធំ សង្កាត់ កំពង់ធំ060802
Cambodia ខេត្ត កំពង់ធំ សង្កាត់ កំពង់រទេះ060803
Cambodia ខេត្ត កំពង់ធំ សង្កាត់ ដំរីជាន់ខ្លា060801
Cambodia ខេត្ត កំពង់ធំ សង្កាត់ ព្រៃតាហ៊ូ060806
Cambodia ខេត្ត កំពង់ធំ សង្កាត់ ស្រយ៉ូវ060808
Cambodia ខេត្ត កំពង់ធំ សង្កាត់ អាចារ្យលកា់060807
Cambodia ខេត្ត កំពង់ធំ សង្កាត់ អូរកន្ធរ060804

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីរបស់ ខេត្ត កំពង់ធំ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។