Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ស្រុក ត្រាំកក់ ក្នុង ខេត្ត តាកែវ នៃប្រទេសកម្ពុជា

ស្រុក ត្រាំកក់

តម្រៀបតាម៖
ឃុំ គុស 210203
ឃុំ ជាងទង 210202
ឃុំ ញ៉ែងញ៉ង 210205
ឃុំ តាភេម 210212
ឃុំ ត្រពាំងក្រញូង 210207
ឃុំ ត្រពាំងធំខាងជើង 210214
ឃុំ ត្រពាំងធំខាងត្បូង 210215
ឃុំ ត្រាំកក់ 210213
ឃុំ ពពេល 210209
ឃុំ លាយបូរ 210204
ឃុំ ស្រែរនោង 210211
ឃុំ សំរោង 210210
ឃុំ អង្គតាសោម 210201
ឃុំ ឧត្តមសុរិយា 210208
ឃុំ អូរសារាយ 210206

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ស្រុក ត្រាំកក់ ក្នុង ខេត្ត តាកែវ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា