Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ស្រុក លំផាត់ ក្នុង ខេត្ត រតនគីរី នៃប្រទេសកម្ពុជា

ស្រុក លំផាត់

តម្រៀបតាម៖
ឃុំ កាឡែង 160402
ឃុំ ជ័យឧត្តម 160401
ឃុំ ល្បាំង១ 160403
ឃុំ ល្បាំង២ 160404
ឃុំ សេដា 160406
ឃុំបាតាង 160405

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ស្រុក លំផាត់ ក្នុង ខេត្ត រតនគីរី នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា