Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ស្រុក ស្វាយអន្ទរ ក្នុង ខេត្ត ព្រៃវែង នៃប្រទេសកម្ពុជា

ស្រុក ស្វាយអន្ទរ

តម្រៀបតាម៖
ឃុំ ជាខ្លាង 140802
ឃុំ ជ្រៃ 140803
ឃុំ ដំរីពួន 140804
ឃុំ ទឹកថ្លា 140811
ឃុំ ពពឹស 140807
ឃុំ ពានរោង 140806
ឃុំ ព្រៃខ្លា 140808
ឃុំ មេបុណ្យ 140805
ឃុំ ស្វាយអន្ទរ 140810
ឃុំ សំរោង 140809
ឃុំ អង្គរទ្រេត 140801

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ស្រុក ស្វាយអន្ទរ ក្នុង ខេត្ត ព្រៃវែង នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា