Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ស្រុក ពាមរក៍ ក្នុង ខេត្ត ព្រៃវែង នៃប្រទេសកម្ពុជា

ស្រុក ពាមរក៍

តម្រៀបតាម៖
ឃុំ បន្លិចប្រាសាទ 140302
ឃុំ បាបោង 140301
ឃុំ ពាមមានជ័យ 140304
ឃុំ ពាមរក៍​  140305
ឃុំ ព្រែកខ្សាយ​ ក 140306
ឃុំ ព្រែកខ្សាយ​ ខ 140307
ឃុំ ព្រៃកណ្ដៀង 140308
ឃុំ អ្នកលឿង 140303

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ស្រុក ពាមរក៍ ក្នុង ខេត្ត ព្រៃវែង នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា