Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 08

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 08:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
សង្កាត់ តាក្តុល 081101
សង្កាត់ ព្រែកឬស្សី 081102
សង្កាត់ ដើមមៀន 081103
សង្កាត់ តាខ្មៅ 081104
សង្កាត់ ព្រែកហូរ 081105
សង្កាត់ កំពង់សំណាញ់ 081106
ឃុំ អំពៅព្រៃ 080301
ឃុំ អន្លង់រមៀត 080302
ឃុំ បារគូ 080303
ឃុំ បឹងខ្យាង 080304
ឃុំ ជើងកើប 080305
ឃុំ ដើមឬស 080306
ឃុំ កណ្តោក 080307
ឃុំ ថ្មី 080308
ឃុំ គោកត្រប់ 080309
ឃុំ ព្រះពុទ្ធ 080310
ឃុំ ព្រែករកា 080311
ឃុំ ព្រែកស្លែង 080312
ឃុំ រកា 080313
ឃុំ រលាំងកែន 080314
ឃុំ សៀមរាប 080315
ឃុំ ត្បែង 080316
ឃុំ ត្រពាំងវែង 080317
ឃុំ ទ្រា 080318
ឃុំ បន្ទាយដែក 081001
ឃុំ ឈើទាល 081002
ឃុំ ដីឥដ្ឋ 081003
ឃុំ កំពង់ស្វាយ 081004
ឃុំ គគីរ 081005
ឃុំ គគីរធំ 081006
ឃុំ ភូមិធំ 081007
ឃុំ សំរោងធំ 081008
ឃុំ ឈើខ្មៅ 080401
ឃុំ ជ្រោយតាកែវ 080402
ឃុំ កំពង់កុង 080403
ឃុំ កោះធំ ក 080404
ឃុំ កោះធំ ខ 080405
ឃុំ លើកដែក 080406
ឃុំ ពោធិ៍បាន 080407
ឃុំ ព្រែកជ្រៃ 080408
ឃុំ ព្រែកស្ពឺ 080409
ឃុំ ព្រែកថ្មី 080410
ឃុំ សំពៅពូន 080411
ឃុំ បាក់ដាវ 080201
ឃុំ ជ័យធំ 080202
ឃុំ កំពង់ចំលង 080203
ឃុំ កោះចូរ៉ាម 080204
ឃុំ កោះឧកញ៉ាតី 080205
ឃុំ ព្រះប្រសប់ 080206
ឃុំ ព្រែកអំបិល 080207
ឃុំ ព្រែកលួង 080208
ឃុំ ព្រែកតាកូវ 080209
ឃុំ ព្រែកតាមាក់ 080210
ឃុំ ពុកឬស្សី 080211
ឃុំ រកាជន្លឹង 080212
ឃុំ សន្លុង 080213
ឃុំ ស៊ីធរ 080214
ឃុំ ស្វាយជ្រំ 080215
ឃុំ ស្វាយរមៀត 080216
ឃុំ តាឯក 080217
ឃុំ វិហារសួគ៌ 080218
ឃុំ ឈ្លាំង 080801
ឃុំ ជ្រៃលាស់ 080802
ឃុំ កំពង់ហ្លួង 080803
ឃុំ កំពង់អុស 080804
ឃុំ កោះចិន 080805
ឃុំ ភ្នំបាត 080806
ឃុំ ពញាឮ 080807
ឃុំ ព្រែកតាទែន 080808
ឃុំ ផ្សារដែក 080809
ឃុំ ទំនប់ធំ 080810
ឃុំ វិហារហ្លួង 080811
ឃុំ ព្រែកអញ្ញាញ 080701
ឃុំ ព្រែកដំបង 080702
ឃុំ រការកោងទី១ 080703
ឃុំ រការកោងទី២ 080704
ឃុំ ឬស្សីជ្រោយ 080705
ឃុំ សំបួរមាស 080706
ឃុំ ស្វាយអំពារ 080707
ឃុំ កំពង់ភ្នំ 080501
ឃុំ ក្អមសំណរ 080502
ឃុំ ខ្ពបអាទាវ 080503
ឃុំ ពាមរាំង 080504
ឃុំ ព្រែកដាច់ 080505
ឃុំ ព្រែកទន្លាប់ 080506
ឃុំ សណ្តារ 080507
ឃុំ អរិយក្សត្រ 080601
ឃុំ បារុង 080602
ឃុំ បឹងគ្រំ 080603
ឃុំ កោះកែវ 080604
ឃុំ កោរះ 080605
ឃុំ ល្វាសរ 080606
ឃុំ ពាមឧកញ៉ាអុង 080607
ឃុំ ភូមិធំ 080608
ឃុំ ព្រែកក្មេង 080609
ឃុំ ព្រែករៃ 080610
ឃុំ ព្រែកឬស្សី 080611
ឃុំ សំបូរ 080612
ឃុំ សារិកាកែវ 080613
ឃុំ ថ្មគរ 080614
ឃុំ ទឹកឃ្លាំង 080615
ឃុំ ខ្ពប 080901
ឃុំ កោះអន្លង់ចិន 080902
ឃុំ កោះខែល 080903
ឃុំ កោះខ្សាច់ទន្លា 080904
ឃុំ ក្រាំងយ៉ូវ 080905
ឃុំ ប្រាសាទ 080906
ឃុំ ព្រែកអំបិល 080907
ឃុំ ព្រែកគយ 080908
ឃុំ រកាខ្ពស់ 080909
ឃុំ ស្អាងភ្នំ 080910
ឃុំ សិត្បូ 080911
ឃុំ ស្វាយប្រទាល 080912
ឃុំ ស្វាយរលំ 080913
ឃុំ តាលន់ 080914
ឃុំ ត្រើយស្លា 080915
ឃុំ ទឹកវិល 080916
ឃុំ បែកចាន 080101
ឃុំ ឆក់ឈើនាង 080102
ឃុំ ដំណាក់អំពិល 080103
ឃុំ ក្រាំងម្កាក់ 080104
ឃុំ លំហាច 080105
ឃុំ ម្កាក់ 080106
ឃុំ ពើក 080107
ឃុំ ព្រៃពួច 080108
ឃុំ សំរោងលើ 080109
ឃុំ ទួលព្រេជ 080110