Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 06

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 06:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
សង្កាត់ ដំរីជាន់ខ្លា 060801
សង្កាត់ កំពង់ធំ 060802
សង្កាត់ កំពង់រទេះ 060803
សង្កាត់ អូរកន្ធរ 060804
សង្កាត់ កំពង់ក្របៅ 060805
សង្កាត់ ព្រៃតាហ៊ូ 060806
សង្កាត់ អាចារ្យលកា់ 060807
សង្កាត់ ស្រយ៉ូវ 060808
ឃុំ​ ជ័យ 060201
ឃុំ ដំរីស្លាប់ 060202
ឃុំ កំពង់គោ 060203
ឃុំ កំពង់ស្វាយ 060204
ឃុំ នីពេជ 060205
ឃុំ ផាត់សណ្តាយ 060206
ឃុំ សាន់គ 060207
ឃុំ ត្បែង 060208
ឃុំ ត្រពាំង ឫស្សី 060209
ឃុំ ក្តីដូង 060210
ឃុំ ព្រៃគុយ 060211
ឃុំ បាក់ស្នា 060101
ឃុំ បល្ល័ង្គ 060102
ឃុំ បារាយណ៍ 060103
ឃុំ បឹង 060104
ឃុំ ចើងដើង 060105
ឃុំ ច្រនាង 060106
ឃុំ ឈូកខ្សាច់ 060107
ឃុំ ចុងដូង 060108
ឃុំ ជ្រលង 060109
ឃុំ គគីរធំ 060110
ឃុំ ក្រវ៉ា 060111
ឃុំ អណ្តូងពោធិ៍ 060112
ឃុំ ពង្រ 060113
ឃុំ សូយោង 060114
ឃុំ ស្រឡៅ 060115
ឃុំ ស្វាយភ្លើង 060116
ឃុំ ត្នោតជុំ 060117
ឃុំ ទ្រៀល 060118
ឃុំ ដូង 060301
ឃុំ ក្រយា 060302
ឃុំ ផាន់ញើម 060303
ឃុំ សាគ្រាម 060304
ឃុំ សាលាវីស័យ 060305
ឃុំ សាមគ្គី 060306
ឃុំ ទួលគ្រើល 060307
ឃុំ ឈូក 060401
ឃុំ គោល 060402
ឃុំ សំបូរណ៍ 060403
ឃុំ ស្រើង 060404
ឃុំ តាំងក្រសៅ 060405
ឃុំ ឈើទាល 060501
ឃុំ ដងកាំបិត 060502
ឃុំ ក្លែង 060503
ឃុំ មានរិទ្ធ 060504
ឃុំ មានជ័យ 060505
ឃុំ ងន 060506
ឃុំ សណ្តាន់ 060507
ឃុំ សូចិត្រ 060508
ឃុំ ទំរីង 060509
ឃុំ​ បឹងល្វា 060601
ឃុំ ជ្រាប់ 060602
ឃុំ​ កំពង់ថ្ម 060603
ឃុំ កកោះ 060604
ឃុំ ក្រយា 060605
ឃុំ ព្នៅ 060606
ឃុំ ប្រាសាទ 060607
ឃុំ តាំងក្រសាំង 060608
ឃុំ ទីពោ 060609
ឃុំ ត្បូងក្រពើ 060610
ឃុំ បន្ទាយស្ទោង 060701
ឃុំ ចំណាក្រោម 060702
ឃុំ ចំណាលើ 060703
ឃុំ កំពង់ចិនជើង 060704
ឃុំ កំពង់ចិនត្បូង 060705
ឃុំ ម្សាក្រង 060706
ឃុំ ពាមបាង 060707
ឃុំ ពពក 060708
ឃុំ ប្រឡាយ 060709
ឃុំ ព្រះដំរី 060710
ឃុំ រុងរឿង 060711
ឃុំ សំព្រោជ 060712
ឃុំ ទ្រា 060713