Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 05

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 05:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ដំបូករូង050503
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ក្រាំងដីវ៉ាយ050505
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ គិរីវន្ដ050504
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ចំបក់050501
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ជាំសង្កែ050502
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ តាងសំរោង050510
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ តាំងស្យា050511
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ត្រែងត្រយឹង050512
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ព្រៃក្មេង050509
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ព្រៃរំដួល050508
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ មហាសាំង050506
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ អូរ050507
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ កក់050213
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ កាត់ភ្លុក050202
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ទួលសាលា050212
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ទួលអំពិល050211
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ និទាន050203
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ បរសេដ្ឋ050201
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ផុង050206
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ពោធិ៍ចំរើន050208
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ពោធិ៍ម្រាល050209
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ពោធិ៍អង្រ្កង050207
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ព្រះខែ050215
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ភក្តី050204
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ភារីមានជ័យ050205
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ស្វាយរំពារ050214
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំស្វាយចចិប050210
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ កាហែង050102
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ក្រាំងអំពិល050104
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ខ្ទុំក្រាំង050103
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ តាំងក្រូច050111
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ត្រពាំងគង050113
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ទំព័រមាស050114
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ធម្មតាអរ050112
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ព្នាយ050105
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ រលាំងគ្រើល050106
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ រលាំងចក050101
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ វល្លិសរ050115
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ សែនដី050109
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ សំបូរ050108
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ សំរោងទង050107
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ស្គុះ050110
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ កោកោះ050308
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ជង្រុក050302
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ពេជ្រមុន្នី050304
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ព្រៃញាតិ050306
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ព្រៃវិហារ050307
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ព្រះនិញ្វន050305
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ មហាឬស្សី050303
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ វាល050313
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ស្គុក050309
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ស្នំក្រពើ050310
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ស្រង់050311
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ អង្គពពេល050301
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ​ ទឹកល្អក់050312
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ក្រាំងចេក050405
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ក្សេមក្សាន្ត050404
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ចាន់សែន050401
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ជើងរាស់050402
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ជំពូព្រឹក្ស050403
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ដំណាក់រាំង050413
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ត្រាចទង050409
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ពាំងល្វា050414
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ព្រៃក្រសាំង050408
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ព្រះស្រែ050407
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ភ្នំតូច050415
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ មានជ័យ050406
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ យុទ្ធសាមគ្កី050412
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ វាលចាស់050411
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ វាលពង់050410
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ តាសាល050705
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ត្រពាំងជោ050703
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ រស្មីសាមគ្គី050702
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ សង្កែសាទប050704
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ហោងសំណំ050701
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺសង្កាត់ កណ្ដោលដុំ050802
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺសង្កាត់ ច្បារមន050801
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺសង្កាត់ រការធំ050803
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺសង្កាត់ សុព័រទេព050804
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺសង្កាត់ ស្វាយក្រវ៉ាន់050805
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ទ័ពមាន050605
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ប្រាំបីមុម050603
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ មនោរម្យ050602
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ យាអង្គ050607
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ រុងរឿង050604
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ វាលពន់050606
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ អមលាំង050601

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។