Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0303

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0303:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ ខ្នុរដំបង 030301
ឃុំ គោកររៀង 030302
ឃុំ ផ្ដៅជុំ 030303
ឃុំ ព្រៃចារ 030304
ឃុំ​​ ព្រីងជ្រុំ 030305
ឃុំ​ សំពងជ័យ 030306
ឃុំ​​ ស្ដើងជ័យ 030307
ឃុំ សូទិព្វ 030308
ឃុំ ស្រម៉រ 030309
ឃុំ ត្រពាំងគរ 030310
ឃុំ បារាយណ៏ 030301