Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0303

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0303:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ផ្ដៅជុំ030303
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ខ្នុរដំបង030301
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ គោកររៀង030302
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ត្រពាំងគរ030310
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ព្រៃចារ030304
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ សូទិព្វ030308
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ស្រម៉រ030309
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ​ សំពងជ័យ030306
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ​​ ព្រីងជ្រុំ030305
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ​​ ស្ដើងជ័យ030307
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ បារាយណ៏030301

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។