Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ក្រុង តាខ្មៅ ក្នុង ខេត្ត កណ្តាល នៃប្រទេសកម្ពុជា

ក្រុង តាខ្មៅ

តម្រៀបតាម៖
សង្កាត់ កំពង់សំណាញ់ 081106
សង្កាត់ ដើមមៀន 081103
សង្កាត់ តាក្តុល 081101
សង្កាត់ តាខ្មៅ 081104
សង្កាត់ ព្រែកឬស្សី 081102
សង្កាត់ ព្រែកហូរ 081105

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ក្រុង តាខ្មៅ ក្នុង ខេត្ត កណ្តាល នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា