Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ស្រុក ល្វាឯម ក្នុង ខេត្ត កណ្តាល នៃប្រទេសកម្ពុជា

ស្រុក ល្វាឯម

តម្រៀបតាម៖
ឃុំ កោរះ 080605
ឃុំ កោះកែវ 080604
ឃុំ ថ្មគរ 080614
ឃុំ ទឹកឃ្លាំង 080615
ឃុំ បារុង 080602
ឃុំ បឹងគ្រំ 080603
ឃុំ ពាមឧកញ៉ាអុង 080607
ឃុំ ព្រែកក្មេង 080609
ឃុំ ព្រែកឬស្សី 080611
ឃុំ ព្រែករៃ 080610
ឃុំ ភូមិធំ 080608
ឃុំ ល្វាសរ 080606
ឃុំ សារិកាកែវ 080613
ឃុំ សំបូរ 080612
ឃុំ អរិយក្សត្រ 080601

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ស្រុក ល្វាឯម ក្នុង ខេត្ត កណ្តាល នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា