Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ស្រុក ទឹកឈូ ក្នុង ខេត្ត កំពត នៃប្រទេសកម្ពុជា

ស្រុក ទឹកឈូ

តម្រៀបតាម៖
ឃុំ កណ្តោល 070205
ឃុំ កូនសត្វ 070207
ឃុំ កោះតូច 070206
ឃុំ កំពង់ក្រែង 070203
ឃុំ កំពង់សំរោង 070204
ឃុំ ជុំគ្រៀល 070202
ឃុំ ត្រពាំងធំ 070216
ឃុំ ត្រពាំងព្រីង 070214
ឃុំ ត្រពាំងសង្កែ 070215
ឃុំ ថ្មី 070213
ឃុំ បឹងទូក 070201
ឃុំ ព្រែកត្នោត 070209
ឃុំ ព្រៃឃ្មុំ 070210
ឃុំ ព្រៃថ្នង 070211
ឃុំ ម៉ាក់ប្រាង្គ 070208
ឃុំ ស្ទឹងកែវ 070212

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ស្រុក ទឹកឈូ ក្នុង ខេត្ត កំពត នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា