Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ស្រុក អូរាំង ឪ ក្នុង ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ នៃប្រទេសកម្ពុជា

ស្រុក អូរាំង ឪ

តម្រៀបតាម៖
ឃុំ គងជ័យ 250404
ឃុំ ចក 250402
ឃុំ ដំរិល 250403
ឃុំ ទួលសូភី 250407
ឃុំ ព្រះធាតុ 250406
ឃុំ អំពិលតាពក 250401
ឃុំ​ មៀន 250405

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ស្រុក អូរាំង ឪ ក្នុង ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា