Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ

លេខកូដដែលមានក្នុង ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ

Country Commune Postcode
Cambodia ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ ឃុំ កក់250502
Cambodia ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ ឃុំ កណ្ដោលជ្រុំ250503
Cambodia ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ ឃុំ កោង កាង250504
Cambodia ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ ឃុំ ក្រែក250505
Cambodia ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ ឃុំ ដូនតី250501
Cambodia ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ ឃុំ ត្រពាំងផ្លុង250507
Cambodia ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ ឃុំ ពពេល250506
Cambodia ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ ឃុំ វាលម្លូរ250508
Cambodia ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ ឃុំ កោះពីរ250204
Cambodia ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ ឃុំ កំពង់ទ្រាស250203
Cambodia ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ ឃុំ ក្រូចឆ្មារ250205
Cambodia ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ ឃុំ ជំនីក250202
Cambodia ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ ឃុំ ឈូក250201
Cambodia ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ ឃុំ ទួលស្នួល250212
Cambodia ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ ឃុំ ទ្រា250211
Cambodia ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ ឃុំ ប៉ឺស១250206
Cambodia ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ ឃុំ ប៉ឺស២250207
Cambodia ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ ឃុំ ព្រែកអាជី250208
Cambodia ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ ឃុំ រការខ្នុរ250209
Cambodia ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ ឃុំ ស្វាយឃ្លាំង250210
Cambodia ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ ឃុំ កំពាន់250306
Cambodia ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ ឃុំ គគីរ250314
Cambodia ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ ឃុំ ចាន់មូល250301
Cambodia ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ ឃុំ ជាំ250302
Cambodia ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ ឃុំ ជាំក្រវៀន250303
Cambodia ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ ឃុំ ជាំតាម៉ៅ250304
Cambodia ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ ឃុំ ដារ250305
Cambodia ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ ឃុំ ត្រមូង250311
Cambodia ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ ឃុំ ទន្លូង250312
Cambodia ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ ឃុំ ទ្រៀក250313
Cambodia ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ ឃុំ មេមង250307
Cambodia ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ ឃុំ មេមត់250308
Cambodia ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ ឃុំ រូង250309
Cambodia ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ ឃុំ រំចេក250310
Cambodia ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ ឃុំ គងជ័យ250404
Cambodia ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ ឃុំ ចក250402
Cambodia ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ ឃុំ ដំរិល250403
Cambodia ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ ឃុំ ទួលសូភី250407
Cambodia ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ ឃុំ ព្រះធាតុ250406
Cambodia ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ ឃុំ អំពិលតាពក250401
Cambodia ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ ឃុំ​ មៀន250405
Cambodia ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ ឃុំ គរ250607
Cambodia ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ ឃុំ ជប់250606
Cambodia ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ ឃុំ ជីរោទ៍ទី១250604
Cambodia ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ ឃុំ ជីរោទ៍ទី២250605
Cambodia ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ ឃុំ ថ្មពេជ្រ250613
Cambodia ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ ឃុំ ទន្លេបិទ250614
Cambodia ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ ឃុំ បឹងព្រួល250602
Cambodia ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ ឃុំ ពាមជីលាំង250610
Cambodia ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ ឃុំ មង់រៀវ250609
Cambodia ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ ឃុំ រកាពប្រាំ250611
Cambodia ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ ឃុំ ល្ងៀង250608
Cambodia ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ ឃុំ ស្រឡប់250612
Cambodia ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ ឃុំ អញ្ចើម250601
Cambodia ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ ឃុំ​ ជីគរ250603
Cambodia ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ ឃុំ គោកស្រុក250103
Cambodia ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ ឃុំ ចុងជាច250101
Cambodia ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ ឃុំ តំបែរ250102
Cambodia ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ ឃុំ ត្រពាំងព្រីង250107
Cambodia ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ ឃុំ ទឹកជ្រៅ250106
Cambodia ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ ឃុំ នាងទើត250104
Cambodia ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ ឃុំ សេដា250105
Cambodia ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ សង្កាត់ វិហារលួង250701
Cambodia ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ សង្កាត់ សួង250702

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីរបស់ ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។