Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ស្រុក បូរីជល់សារ ក្នុង ខេត្ត តាកែវ នៃប្រទេសកម្ពុជា

ស្រុក បូរីជល់សារ

តម្រៀបតាម៖
ឃុំ កំពង់ក្រសាំង 210704
ឃុំ គោកពោធិ៍ 210705
ឃុំ ជ័យជោគ 210702
ឃុំ ដូងខ្ពស់ 210703
ឃុំ​ បូរីជលសារ 210701

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ស្រុក បូរីជល់សារ ក្នុង ខេត្ត តាកែវ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា