Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ស្រុក សូទ្រនិគម ក្នុង ខេត្ត សៀមរាប នៃប្រទេសកម្ពុជា

ស្រុក សូទ្រនិគម

តម្រៀបតាម៖
ឃុំ កៀនសង្កែ 170405
ឃុំ កំពង់ឃ្លាំង 170404
ឃុំ ខ្ចាស់ 170406
ឃុំ ខ្នារពោធិ៍ 170407
ឃុំ ចាន់ស 170401
ឃុំ ដានរុន 170403
ឃុំ ដំដែក 170402
ឃុំ តាយ៉ែក 170410
ឃុំ ពពេល 170408
ឃុំ សំរោង 170409

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ស្រុក សូទ្រនិគម ក្នុង ខេត្ត សៀមរាប នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា