Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ក្រុង សៀមរាប ក្នុង ខេត្ត សៀមរាប នៃប្រទេសកម្ពុជា

ក្រុង សៀមរាប

តម្រៀបតាម៖
សង្កាត់ ក្របីរៀល 171212
សង្កាត់ គោចក 171203
សង្កាត់ ចុងឃ្នៀស 171207
សង្កាត់ ជ្រាវ 171206
សង្កាត់ ទឹកវិល 171211
សង្កាត់ នគរធំ 171205
សង្កាត់ សាលាកំរើក 171204
សង្កាត់ សៀមរាប 171209
សង្កាត់ ស្រង៉ែ 171210
សង្កាត់ ស្លក្រាម 171201
សង្កាត់ ស្វាយដង្គំ 171202
សង្កាត់ សំបួរ 171208

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ក្រុង សៀមរាប ក្នុង ខេត្ត សៀមរាប នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា