Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ស្រុក ជីក្រែង ក្នុង ខេត្ត សៀមរាប នៃប្រទេសកម្ពុជា

ស្រុក ជីក្រែង

តម្រៀបតាម៖
ឃុំ កំពង់ក្តី 170803
ឃុំ ខ្វាវ 170804
ឃុំ គោកធ្លកក្រោម 170805
ឃុំ គោកធ្លកលើ 170806
ឃុំ ជីក្រែង 170802
ឃុំ ពង្រក្រោម 170808
ឃុំ ពង្រលើ 170809
ឃុំ ឬស្សីលក 170810
ឃុំ ល្វែងឬស្សី 170807
ឃុំ សង្វើយ 170811
ឃុំ ស្ពានត្នោត 170812
ឃុំ អន្លង់សំណរ 170801

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ស្រុក ជីក្រែង ក្នុង ខេត្ត សៀមរាប នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា