Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ស្រុក កូនុំ ក្នុង ខេត្ត រតនគីរី នៃប្រទេសកម្ពុជា

ស្រុក កូនុំ

តម្រៀបតាម៖
ឃុំ តាអង 160303
ឃុំ តឹន 160304
ឃុំ ត្រពាំងក្រហម 160306
ឃុំ ត្រពាំងច្រេស 160305
ឃុំ សិរីមង្គល 160301
ឃុំ ស្រែអង្ក្រង 160302

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ស្រុក កូនុំ ក្នុង ខេត្ត រតនគីរី នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា