Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ស្រុក មេសាង ក្នុង ខេត្ត ព្រៃវែង នៃប្រទេសកម្ពុជា

ស្រុក មេសាង

តម្រៀបតាម៖
ឃុំ ច្រេស 141002
ឃុំ ជីផុច 141003
ឃុំ ត្រពាំងស្រែ 141008
ឃុំ ព្រៃឃ្នេស 141004
ឃុំ ព្រៃទទឹង 141006
ឃុំ ព្រៃរំដេង 141005
ឃុំ ស្វាយជ្រុំ 141007
ឃុំ អង្គរសរ 141001

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ស្រុក មេសាង ក្នុង ខេត្ត ព្រៃវែង នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា