Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ស្រុក កំពង់ត្របែក ក្នុង ខេត្ត ព្រៃវែង នៃប្រទេសកម្ពុជា

ស្រុក កំពង់ត្របែក

តម្រៀបតាម៖
ឃុំ កន្សោមអក 141105
ឃុំ កំពង់ត្របែក 141107
ឃុំ គោខ្ចក 141106
ឃុំ ចាម 141102
ឃុំ ជាងដែក 141103
ឃុំ ជ្រៃ 141104
ឃុំ ថ្កូវ 141113
ឃុំ ប្រធាតុ 141110
ឃុំ ប្រាសាទ 141109
ឃុំ ពាមមន្ទារ 141108
ឃុំ ព្រៃឈរ 141111
ឃុំ ព្រៃពោន 141112
ឃុំ អន្សោង 141101

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ស្រុក កំពង់ត្របែក ក្នុង ខេត្ត ព្រៃវែង នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា