Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 15

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 15:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
សង្កាត់ ចំរើនផល 150601
សង្កាត់ លលកស 150602
សង្កាត់ ផ្ទះព្រៃ 150603
សង្កាត់ ព្រៃញី 150604
សង្កាត់ រលាប 150605
សង្កាត់ ស្វាយអាត់ 150606
សង្កាត់ បន្ទាយដី 150607
ឃុំ អន្លង់វិល 150201
ឃុំ កណ្តៀង 150202
ឃុំ កញ្ជរ 150203
ឃុំ រាំងទិល 150204
ឃុំ ស្រែស្តុក 150205
ឃុំ ស្វាយលួង 150206
ឃុំ ស្យា 150207
ឃុំ វាល 150208
ឃុំ កោះជុំ 150209
ឃុំ អន្លង់ត្នោត 150101
ឃុំ អន្សាចំបក់ 150102
ឃុំ បឹងកន្ទួត 150103
ឃុំ ឈើតុំ 150104
ឃុំ កំពង់លួង 150105
ឃុំ កំពង់ពោធិ៍ 150106
ឃុំ ក្បាលត្រាច 150107
ឃុំ អូរសណ្តាន់ 150108
ឃុំ ស្នាអន្សា 150109
ឃុំ ស្វាយស 150110
ឃុំ ត្នោតជុំ 150111
ឃុំ បឹងបត់កណ្តោល 150301
ឃុំ បឹងខ្នារ 150302
ឃុំ ខ្នារទទឹង 150303
ឃុំ មេទឹក 150304
ឃុំ អូរតាប៉ោង 150305
ឃុំ រំលេច 150306
ឃុំ ស្នាមព្រះ 150307
ឃុំ ស្វាយដូនកែវ 150308
ឃុំ តាលោ 150309
ឃុំ ត្រពាំងជង 150310
ឃុំ បាក់ចិញ្ចៀន 150501
ឃុំ លាច 150502
ឃុំ ផ្ទះរុង 150503
ឃុំ ព្រងិល 150504
ឃុំ រកាត 150505
ឃុំ សន្ទ្រែ 150506
ឃុំ សំរោង 150507
ឃុំ អូសោម 150401
ឃុំ ក្រពើពីរ 150402
ឃុំ អន្លង់រាប 150403
ឃុំ ប្រម៉ោយ 150404
ឃុំ ថ្មដា 150405