Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 09

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 09:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កោះកុងឃុំ កណ្ដោល090102
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កោះកុងឃុំ តានូន090103
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កោះកុងឃុំ ថ្មស 090104
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កោះកុងឃុំ អណ្ដូងទឹក090101
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កោះកុងឃុំ កោះកាពិ090302
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កោះកុងឃុំ ជ្រោយប្រស់090301
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កោះកុងឃុំ តាតៃក្រោម090303
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កោះកុងឃុំ ត្រពាំងនរូង090304
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កោះកុងឃុំ កោះស្ដេច090201
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កោះកុងឃុំ ព្រែកខ្សាច់090203
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កោះកុងឃុំ ភ្ញីមាស090202
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កោះកុងឃុំ ជី ខ ក្រោម090502
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កោះកុងឃុំ ជី ខ លើ090503
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កោះកុងឃុំ ជ្រោយស្វាយ090504
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កោះកុងឃុំ ដងពែង090505
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កោះកុងឃុំ បឹងព្រាវ090501
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កោះកុងឃុំ ស្រែអំបិល090506
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កោះកុងឃុំ ជីផាត090605
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កោះកុងឃុំ ជំនាប់090603
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កោះកុងឃុំ តាទៃលើ090601
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កោះកុងឃុំ ថ្មដូនពៅ090606
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កោះកុងឃុំ ប្រឡាយ090602
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កោះកុងឃុំ ឬស្សីជ្រុំ090604
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កោះកុងឃុំ ទួលគគីរ090403
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កោះកុងឃុំ ប៉ាក់ខ្លង090401
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កោះកុងឃុំ ពាមក្រសោប090402
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កោះកុងសង្កាត់ ដងទង់090702
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កោះកុងសង្កាត់ ស្ទឹងវែង090703
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កោះកុងសង្កាត់ ស្មាច់មានជ័យ090701

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។