Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 09

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 09:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
សង្កាត់ ស្មាច់មានជ័យ 090701
សង្កាត់ ដងទង់ 090702
សង្កាត់ ស្ទឹងវែង 090703
ឃុំ ជ្រោយប្រស់ 090301
ឃុំ កោះកាពិ 090302
ឃុំ តាតៃក្រោម 090303
ឃុំ ត្រពាំងនរូង 090304
ឃុំ កោះស្ដេច 090201
ឃុំ ភ្ញីមាស 090202
ឃុំ ព្រែកខ្សាច់ 090203
ឃុំ តាទៃលើ 090601
ឃុំ ប្រឡាយ 090602
ឃុំ ជំនាប់ 090603
ឃុំ ឬស្សីជ្រុំ 090604
ឃុំ ជីផាត 090605
ឃុំ ថ្មដូនពៅ 090606
ឃុំ អណ្ដូងទឹក 090101
ឃុំ កណ្ដោល 090102
ឃុំ តានូន 090103
ឃុំ ថ្មស 090104
ឃុំ ប៉ាក់ខ្លង 090401
ឃុំ ពាមក្រសោប 090402
ឃុំ ទួលគគីរ 090403
ឃុំ បឹងព្រាវ 090501
ឃុំ ជី ខ ក្រោម 090502
ឃុំ ជី ខ លើ 090503
ឃុំ ជ្រោយស្វាយ 090504
ឃុំ ដងពែង 090505
ឃុំ ស្រែអំបិល 090506