Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ខណ្ឌ សែនសុខ ក្នុង រាជធានី ភ្នំពេញ នៃប្រទេសកម្ពុជា

ខណ្ឌ សែនសុខ

តម្រៀបតាម៖
សង្កាត់ ក្រាំងធ្នង់ 120804
សង្កាត់ គោកឃ្លាង 120806
សង្កាត់ ឃ្មួញ 120803
សង្កាត់ ទឹកថ្លា 120802
សង្កាត់ ភ្នំពេញថ្មី 120801
សង្កាត់ អូរបែកក្អម 120805

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ខណ្ឌ សែនសុខ ក្នុង រាជធានី ភ្នំពេញ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា