Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ខណ្ឌ ព្រែកព្នៅ ក្នុង រាជធានី ភ្នំពេញ នៃប្រទេសកម្ពុជា

ខណ្ឌ ព្រែកព្នៅ

តម្រៀបតាម៖
សង្កាត់ គោករកា 121104
សង្កាត់ ពញាពន់ 121102
សង្កាត់ ពន្សាំង 121105
សង្កាត់ ព្រែកព្នៅ 121101
សង្កាត់ សំរោង 121103

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ខណ្ឌ ព្រែកព្នៅ ក្នុង រាជធានី ភ្នំពេញ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា