Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ខណ្ឌ មានជ័យ ក្នុង រាជធានី ភ្នំពេញ នៃប្រទេសកម្ពុជា

ខណ្ឌ មានជ័យ

តម្រៀបតាម៖
សង្កាត់ ចាក់អង្រែក្រោម 120602
សង្កាត់ ចាក់អង្រែលើ 120601
សង្កាត់ បឹងទំពុនទី ១ 120606
សង្កាត់ បឹងទំពុនទី ២ 120607
សង្កាត់ ស្ទឹងមានជ័យទី ១ 120603
សង្កាត់ ស្ទឹងមានជ័យទី ២ 120604
សង្កាត់ ស្ទឹងមានជ័យទី ៣ 120605

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ខណ្ឌ មានជ័យ ក្នុង រាជធានី ភ្នំពេញ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា