Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ខណ្ឌ ដង្កោ ក្នុង រាជធានី ភ្នំពេញ នៃប្រទេសកម្ពុជា

ខណ្ឌ ដង្កោ

តម្រៀបតាម៖
សង្កាត់ ក្រាំងពង្រ 120505
សង្កាត់ គងនយ 120509
សង្កាត់ ជើងឯក 120508
សង្កាត់ ដង្កោ 120501
សង្កាត់ ទៀន 120513
សង្កាត់ ប្រទះឡាង 120506
សង្កាត់ ពងទឹក 120502
សង្កាត់ ព្រែកកំពឹស 120510
សង្កាត់ ព្រៃវែង 120503
សង្កាត់ ព្រៃស 120504
សង្កាត់ រលួស 120511
សង្កាត់ សាក់សំពៅ 120507
សង្កាត់ ស្ពានថ្ម 120512

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ខណ្ឌ ដង្កោ ក្នុង រាជធានី ភ្នំពេញ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា