Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ខណ្ឌ ជ្រោយចង្វារ ក្នុង រាជធានី ភ្នំពេញ នៃប្រទេសកម្ពុជា

ខណ្ឌ ជ្រោយចង្វារ

តម្រៀបតាម៖
សង្កាត់ កោះដាច់ 121004
សង្កាត់ ជ្រោយចង្វារ 121001
សង្កាត់ បាក់ខែង 121005
សង្កាត់ ព្រែកតាសេក 121003
សង្កាត់ ព្រែកលៀប 121002

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ខណ្ឌ ជ្រោយចង្វារ ក្នុង រាជធានី ភ្នំពេញ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា