Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ស្រុក សំបូរ ក្នុង ខេត្ត ក្រចេះ នៃប្រទេសកម្ពុជា

ស្រុក សំបូរ

តម្រៀបតាម៖
​ឃុំ កោះខ្ងែរ 100304
​ឃុំ ក្បាលដំរី 100303
​ឃុំ កំពង់ចាម 100302
​ឃុំ បឹងចារ 100301
​ឃុំ រលួសមានជ័យ 100306
​ឃុំ សណ្ដាន់ 100308
​ឃុំ ស្រែជិះ 100309
​ឃុំ សំបូរ 100307
​ឃុំ អូរគ្រៀង 100305
ឃុំ វឌ្ឈនះ 100310

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ស្រុក សំបូរ ក្នុង ខេត្ត ក្រចេះ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា