Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ក្រុង ក្រចេះ ក្នុង ខេត្ត ក្រចេះ នៃប្រទេសកម្ពុជា

ក្រុង ក្រចេះ

តម្រៀបតាម៖
សង្កាត់ កោះទ្រង់ 100601
សង្កាត់ ក្រគរ 100602
សង្កាត់ ក្រចេះ 100603
សង្កាត់ រកាកណ្ដាល 100605
សង្កាត់ អូរឬស្សី 100604

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ក្រុង ក្រចេះ ក្នុង ខេត្ត ក្រចេះ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា