Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ស្រុក ស្រែអំបិល ក្នុង ខេត្ត កោះកុង នៃប្រទេសកម្ពុជា

ស្រុក ស្រែអំបិល

តម្រៀបតាម៖
ឃុំ ជី ខ ក្រោម 090502
ឃុំ ជី ខ លើ 090503
ឃុំ ជ្រោយស្វាយ 090504
ឃុំ ដងពែង 090505
ឃុំ បឹងព្រាវ 090501
ឃុំ ស្រែអំបិល 090506

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ស្រុក ស្រែអំបិល ក្នុង ខេត្ត កោះកុង នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា