Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ស្រុក មណ្ឌលសីមា ក្នុង ខេត្ត កោះកុង នៃប្រទេសកម្ពុជា

ស្រុក មណ្ឌលសីមា

តម្រៀបតាម៖
ឃុំ ទួលគគីរ 090403
ឃុំ ប៉ាក់ខ្លង 090401
ឃុំ ពាមក្រសោប 090402

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ស្រុក មណ្ឌលសីមា ក្នុង ខេត្ត កោះកុង នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា