Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ខេត្ត កោះកុង

លេខកូដដែលមានក្នុង ខេត្ត កោះកុង

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កោះកុង ឃុំ កណ្ដោល090102
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កោះកុង ឃុំ តានូន090103
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កោះកុង ឃុំ ថ្មស 090104
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កោះកុង ឃុំ អណ្ដូងទឹក090101
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កោះកុង ឃុំ កោះកាពិ090302
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កោះកុង ឃុំ ជ្រោយប្រស់090301
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កោះកុង ឃុំ តាតៃក្រោម090303
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កោះកុង ឃុំ ត្រពាំងនរូង090304
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កោះកុង ឃុំ កោះស្ដេច090201
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កោះកុង ឃុំ ព្រែកខ្សាច់090203
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កោះកុង ឃុំ ភ្ញីមាស090202
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កោះកុង ឃុំ ជី ខ ក្រោម090502
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កោះកុង ឃុំ ជី ខ លើ090503
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កោះកុង ឃុំ ជ្រោយស្វាយ090504
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កោះកុង ឃុំ ដងពែង090505
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កោះកុង ឃុំ បឹងព្រាវ090501
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កោះកុង ឃុំ ស្រែអំបិល090506
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កោះកុង ឃុំ ជីផាត090605
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កោះកុង ឃុំ ជំនាប់090603
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កោះកុង ឃុំ តាទៃលើ090601
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កោះកុង ឃុំ ថ្មដូនពៅ090606
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កោះកុង ឃុំ ប្រឡាយ090602
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កោះកុង ឃុំ ឬស្សីជ្រុំ090604
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កោះកុង ឃុំ ទួលគគីរ090403
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កោះកុង ឃុំ ប៉ាក់ខ្លង090401
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កោះកុង ឃុំ ពាមក្រសោប090402
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កោះកុង សង្កាត់ ដងទង់090702
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កោះកុង សង្កាត់ ស្ទឹងវែង090703
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កោះកុង សង្កាត់ ស្មាច់មានជ័យ090701

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីរបស់ ខេត្ត កោះកុង នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។