Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ស្រុក ស្អាង ក្នុង ខេត្ត កណ្តាល នៃប្រទេសកម្ពុជា

ស្រុក ស្អាង

តម្រៀបតាម៖
ឃុំ កោះខែល 080903
ឃុំ កោះខ្សាច់ទន្លា 080904
ឃុំ កោះអន្លង់ចិន 080902
ឃុំ ក្រាំងយ៉ូវ 080905
ឃុំ ខ្ពប 080901
ឃុំ តាលន់ 080914
ឃុំ ត្រើយស្លា 080915
ឃុំ ទឹកវិល 080916
ឃុំ ប្រាសាទ 080906
ឃុំ ព្រែកគយ 080908
ឃុំ ព្រែកអំបិល 080907
ឃុំ រកាខ្ពស់ 080909
ឃុំ សិត្បូ 080911
ឃុំ ស្វាយប្រទាល 080912
ឃុំ ស្វាយរលំ 080913
ឃុំ ស្អាងភ្នំ 080910

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ស្រុក ស្អាង ក្នុង ខេត្ត កណ្តាល នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា