Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ស្រុក ខ្សាច់កណ្តាល ក្នុង ខេត្ត កណ្តាល នៃប្រទេសកម្ពុជា

ស្រុក ខ្សាច់កណ្តាល

តម្រៀបតាម៖
ឃុំ កោះចូរ៉ាម 080204
ឃុំ កោះឧកញ៉ាតី 080205
ឃុំ កំពង់ចំលង 080203
ឃុំ ជ័យធំ 080202
ឃុំ តាឯក 080217
ឃុំ បាក់ដាវ 080201
ឃុំ ពុកឬស្សី 080211
ឃុំ ព្រែកតាកូវ 080209
ឃុំ ព្រែកតាមាក់ 080210
ឃុំ ព្រែកលួង 080208
ឃុំ ព្រែកអំបិល 080207
ឃុំ ព្រះប្រសប់ 080206
ឃុំ រកាជន្លឹង 080212
ឃុំ វិហារសួគ៌ 080218
ឃុំ សន្លុង 080213
ឃុំ ស៊ីធរ 080214
ឃុំ ស្វាយជ្រំ 080215
ឃុំ ស្វាយរមៀត 080216

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ស្រុក ខ្សាច់កណ្តាល ក្នុង ខេត្ត កណ្តាល នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា