Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ស្រុក សំរោងសំរោងទង ក្នុង ខេត្ត កំពង់ស្ពឺ នៃប្រទេសកម្ពុជា

ស្រុក សំរោងសំរោងទង

តម្រៀបតាម៖
ឃុំ កាហែង 050102
ឃុំ ក្រាំងអំពិល 050104
ឃុំ ខ្ទុំក្រាំង 050103
ឃុំ តាំងក្រូច 050111
ឃុំ ត្រពាំងគង 050113
ឃុំ ទំព័រមាស 050114
ឃុំ ធម្មតាអរ 050112
ឃុំ ព្នាយ 050105
ឃុំ រលាំងគ្រើល 050106
ឃុំ រលាំងចក 050101
ឃុំ វល្លិសរ 050115
ឃុំ សែនដី 050109
ឃុំ ស្គុះ 050110
ឃុំ សំបូរ 050108
ឃុំ សំរោងទង 050107

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ស្រុក សំរោងសំរោងទង ក្នុង ខេត្ត កំពង់ស្ពឺ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា