Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ស្រុក ឳរ៉ាល់ ក្នុង ខេត្ត កំពង់ស្ពឺ នៃប្រទេសកម្ពុជា

ស្រុក ឳរ៉ាល់

តម្រៀបតាម៖
ឃុំ តាសាល 050705
ឃុំ ត្រពាំងជោ 050703
ឃុំ រស្មីសាមគ្គី 050702
ឃុំ សង្កែសាទប 050704
ឃុំ ហោងសំណំ 050701
សង្កាត់ កណ្ដោលដុំ 050802
សង្កាត់ ច្បារមន 050801
សង្កាត់ រការធំ 050803
សង្កាត់ សុព័រទេព 050804
សង្កាត់ ស្វាយក្រវ៉ាន់ 050805

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ស្រុក ឳរ៉ាល់ ក្នុង ខេត្ត កំពង់ស្ពឺ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា