Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ស្រុក សាមគ្គីមានជ័យ ក្នុង ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង នៃប្រទេសកម្ពុជា

ស្រុក សាមគ្គីមានជ័យ

តម្រៀបតាម៖
ឃុំ ក្រាំងល្វា 040503
ឃុំ ខ្នារឆ្មារ 040502
ឃុំ ឈានឡើង 040501
ឃុំ ត្បែងខ្ពស់ 040508
ឃុំ ធ្លកវៀន 040509
ឃុំ ពាម 040504
ឃុំ សេដ្ឋី 040505
ឃុំ ស្វាយ 040506
ឃុំ ស្វាយជុក 040507

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ស្រុក សាមគ្គីមានជ័យ ក្នុង ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា