Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ស្រុក រតនមណ្ឌល ក្នុង ខេត្ត បាត់ដំបង នៃប្រទេសកម្ពុជា

ស្រុក រតនមណ្ឌល

តម្រៀបតាម៖
ឃុំ ត្រែង 020704
ឃុំ ផ្លូវមាស 020703
ឃុំ រស្មីសង្ខារ 020705
ឃុំ ស្តៅ 020701
ឃុំ អណ្តើកហែប 020702

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ស្រុក រតនមណ្ឌល ក្នុង ខេត្ត បាត់ដំបង នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា