Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ក្រុង បាត់ដំបង ក្នុង ខេត្ត បាត់ដំបង នៃប្រទេសកម្ពុជា

ក្រុង បាត់ដំបង

តម្រៀបតាម៖
សង្កាត់ ក្តុលដូនទាវ 021406
សង្កាត់ ចំការសំរោង 021404
សង្កាត់ ទួលតាឯក 021401
សង្កាត់ ព្រែកព្រះស្តេច 021402
សង្កាត់ រតនៈ 021403
សង្កាត់ វត្តគរ 021408
សង្កាត់ ស្លាកែត 021405
សង្កាត់ ស្វាយប៉ោ 021410
សង្កាត់ អូរចារ 021409
សង្កាត់ អូរម៉ាល់ 021407

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ក្រុង បាត់ដំបង ក្នុង ខេត្ត បាត់ដំបង នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា