Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ស្រុក មង្គលបុរី ក្នុង ខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ នៃប្រទេសកម្ពុជា

ស្រុក មង្គលបុរី

តម្រៀបតាម៖
ការិ ប្រៃសណីយ៍ស្រុកមង្គលបុរី 010100
ឃុំ គយម៉ែង 010105
ឃុំ គោកបល្ល័ង្គ 010104
ឃុំ ចំណោម 010103
ឃុំ តាឡំ 010113
ឃុំ បត់ត្រង់ 010102
ឃុំ បន្ទាយនាង 010101
ឃុំ ភ្នំតូច 010107
ឃុំ ឬស្សីក្រោក 010109
ឃុំ រហាត់ទឹក 010108
ឃុំ សឿ 010111
ឃុំ ស្រះរាំង 010112
ឃុំ សំបួរ 010110
ឃុំ អូរប្រាសាទ 010106

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ស្រុក មង្គលបុរី ក្នុង ខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា