Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ខ្វាវ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ខ្វាវ

ឃុំ ខ្វាវ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖