Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ត្រពាំងក្រសាំង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ត្រពាំងក្រសាំង

ឃុំ ត្រពាំងក្រសាំង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖