Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ស្រុក រំដួល ក្នុង ខេត្ត ស្វាយរៀង នៃប្រទេសកម្ពុជា

ស្រុក រំដួល

តម្រៀបតាម៖
ឃុំ កំពង់ចក 200303
ឃុំ កំពង់អំពិល 200305
ឃុំ ជ្រុងពពេល 200304
ឃុំ ថ្នាធ្នង់ 200310
ឃុំ ធ្មា 200302
ឃុំ បុសមន 200301
ឃុំ ម៉ឺនជ័យ 200306
ឃុំ សង្កែ 200308
ឃុំ ស្វាយចេក 200309
ឃុំពងទឹក 200307

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ស្រុក រំដួល ក្នុង ខេត្ត ស្វាយរៀង នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា