Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ស្រុក កំពង់រោទ៍ ក្នុង ខេត្ត ស្វាយរៀង នៃប្រទេសកម្ពុជា

ស្រុក កំពង់រោទ៍

តម្រៀបតាម៖
ឃុំ ខ្សែត្រ 200203
ឃុំ ញរ 200202
ឃុំ ត្នោត 200211
ឃុំ ថ្មី 200210
ឃុំ បន្ទាយក្រាំង 200201
ឃុំ ព្រៃធំ 200205
ឃុំ ព្រះពន្លា 200204
ឃុំ រាជមន្ទីរ 200206
ឃុំ ស្វាយតាយាន 200209
ឃុំ សំយ៉ោង 200208
ឃុំ សំឡី 200207

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ស្រុក កំពង់រោទ៍ ក្នុង ខេត្ត ស្វាយរៀង នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា